Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

 

Ing. Soňa TAUŠKOVÁ
vedoucí Odboru sociálních věcí a školství

telefon: (+420) 353 240 142 
fax: (+420) 353 925 726
mobil: (+420) 603 260 826
email: s.tauskova@nejdek.cz

 

Adresa:
budova polikliniky - 1. patro
Závodu míru 636
362 21 Nejdek

 

AKTUALITY Z ODBORU

Protidrogový vlak

PRACOVNÍCI ODBORU

 • Ing. Soňa TAUŠKOVÁ - vedení odboru, školství
 • Šárka BYSTŘICKÁ - sociální pracovnice: péče o seniory, opatrovnictví nesvéprávných, poradenství.
 • Dagmar POSPÍŠILOVÁ, DiS. - sociální pracovnice: péče o rodiny s dětmi, jednotlivci, poradenství.
 • Bc. Jana JEŽKOVÁ - sociální pracovnice: péče o rodiny s dětmi, jednotlivci, poradenství


Odbor sociálních věcí a školství zajišťuje tyto činnosti:

 • školství
 • poradenská činnost
 • administrativní činnost

Školství

 1. metodické vedení příspěvkových organizací
 2. metodická pomoc při řešení záškoláctví

Sociální věci:

 1. péče o osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním
 2. poradenství v péči o osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 3. péče o osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 4. péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
 5. péče o osoby žijícím rizikovým životem
 6. poradenství a koordinační činnost v péči o oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 7. poradenství a koordinační činnost v péči o osoby, které ztratily přístřeší
 8. poradenství a koordinační činnost v péči o osoby nezaměstnané a osoby s materálními problémy
 9. péče o rodiny s dětmi
 10. poradenství a koordinační činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí
 11. vyřizování sociálních pohřbů
 12. agenda zvláštního příjemce důchodových dávek
 13. sociální šetření v součinnosti s jinými institucemi
 

Odbor sociálních věcí a školství opět zřízen

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona o obcích zřídila Rada města Nejdku dne 27. května 2015 na své 15. schůzi Odbor sociálních věcí a školství jako svůj výkonný orgán, a to s účinností od 1. září 2015. Odbor bude vykonávat samosprávu na úseku služeb sociální práce a zajišťovat požadavky státní správy v této oblasti. Metodicky povede příspěvkové organizace zřízené městem - dvě základní školy, čtyři mateřské školy a jednu základní uměleckou školu.  Personální obsazení v počtu 3 zaměstnanců schválila Rada města Nejdku na své 21. schůzi dne 12. srpna 2015.

Konkrétní informace z oblasti sociální práce: