Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Publicita Karlovarského kraje

logo krajlogo Živý kraj

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bc. Šárka KOČANOVÁ
vedoucí odboru

telefon: (+420) 353 240 136
fax: (+420) 353 925 726
mobil: (+420) 733 383 368
email: s.kocanova@nejdek.cz

Adresa:
MěÚ Nejdek
náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

1. patro

 

Činnosti a kompetence zajišťované odborem stavebního úřadu a životního prostředí:

  • stavební úřad
  • životní prostředí


Stavební úřad

Výkonává agendu v přenesené působnosti státní správy na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona - územní řízení, povolení a ohlášení staveb, stavebních úprav, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, stavební řízení, povolení změn staveb před jejich dokončením, užívání staveb, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení, nezbytné úprav, údržba stavby, vyklizení stavby, stavební dozor, správní delikty, přestupky, stanoviska ke stavebním záměrům a k oddělovacím geometrickým plánům.

Rozsah působnosti: Správní obvod je vymezen správním územím města Nejdek a obcí Černava, Nové Hamry, Smolné Pece, Vysoká Pec

Životní prostředí

Výkon přenesené státní správy na úseku životního prostředí (povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, náhradní výsadby atd., ochrana ZPF, ovzduší a povrchových vod)
Údržba městské zeleně
Odpadové hospodářství
Rybářské lístky

Rozsah působnosti: Správní obvod je vymezen správním územím města Nejdek

Informace z oboru:


PRACOVNÍCI ODBORU

  • vedení odboru, životní prostředí - Bc. Šárka KOČANOVÁ
  • stavební úřad a silniční správní úřad - Petr SATÝNEK