Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

V roce 2020 byly podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnuty tyto informace:

 

Žádost o vyplnění dotazníku zaměřený na správu měst a obcí (vedení agend)

 

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s odpojováním staveb os systému centrálního zásobování teplem na území města Nejdku

 

Žádost o poskytnutí informací týkající se bezprizorně pohybujících se zvířat v katastrálním území.

 

Žádost o zaslání anonymizovaného konečného rozhodnutí ve věci č.j. OVV/448/2017

  • Žádost
  • Odpověď nebyla posytnuta z důvodu následného stažení samotné žádosti

 

Žádost o poskytnutí informace ohledně využití služebního psa obecní policie

 

Žádost o poskytnutí veškerých dokumentů ze smlouvy o nájmu části podniku z roku 2002 mezi městem Nejdek a firmou AYIN, s.r.o., které se týkají pronajatého majetku

 

Žádost o poskytnutí informace ohledně dopouštění se zbytečných průtahů v řízení a nepostupování v zákonných lhůtách