Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Kontakty na zaměstnance

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Nejdek)

Mgr. Pavel Andrš, Ph.D.

kronikář města - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Ivana Baxová

spisový metodik - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Lucie Boháčková

podatelna - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Petr Bönsch

informatik - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353 240 129
E-mail: p.bonsch@nejdek.cz

Lenka Březinová

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Šárka Bystřická

sociální pracovnice: veřejný opatrovník, práce se seniory a zdravotně postiženými osobami, základní a odborné poradenství - Odbor sociálních věcí a školství, Závodu míru 636, Nejdek (Patro: 2 )

Marcel Bystřický

strážník pověřený vedením MěP Nejdek - Městská policie, náměstí Karla IV. 240, Nejdek (Patro: 1 )

Lucie Černá

knihovnice - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 398, Nejdek (Patro: přízemí )
Telefon: 353 240 153
E-mail: l.cerna@nejdek.cz

Jozef Demčák

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Pavlína Drobková

fakturantka, pokladní - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Miroslav Drobný

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
předseda kontrolního výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Petra Dušková Špatná

referent sociálních věcí: provoz služby SENIOR-EXPRES, sociální pohřby, zvláštní příjemce důchodových dávek, dotace - sociální oblast - Odbor sociálních věcí a školství, Závodu míru 636, Nejdek (Patro: 2 )
Telefon: 353 240 146
Mobil: 736 647 582
E-mail: p.spatna@nejdek.cz

Michaela Fourová

referent infocentra, propagace města - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 241, Nejdek (Patro: přízemí )

Stanislav Franc

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen rady - Rada, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Petra Frantová

personalistka - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
Telefon: 353 240 116
Mobil: 777 498 871
E-mail: p.frantova@nejdek.cz

Michaela Friedrichová

administrativní pracovnice, pojištění majetku města - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )

Pokladna hlavní

pokladna - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353 240 128

Vítězslav Homolka ml.

člen výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Andrea Jančíková

správa místních poplatků - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 2 )

Jaroslav Jelínek

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Radka Jelínková

kulturní referent, infocentrum, kino, - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 241, Nejdek (Patro: přízemí )

Ing. Věra Ježková

vedoucí odboru vnitřních věcí - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
Telefon: 353 240 134
E-mail: v.jezkova@nejdek.cz

Milan Kaššák

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Bc. Šárka Kočanová

  Bc. Šárka Kočanová vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353 240 136
Mobil: 733 383 368
E-mail: s.kocanova@nejdek.cz

Michal Kopecký

správa lesů - lesní hospodář - Odbor investic a správy majetku města, Závodu míru 636, Nejdek

Miriam Kováčová

pověřená vedením odboru vodovodů a kanalizace - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek
Telefon: 353 240 160
Mobil: 773 773 839
E-mail: m.kovacova@nejdek.cz

Ester Krejčiříková

vymáhání pohledávek, správa daní a poplatků - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 2 )

Karina Krejčiříková

hlavní účetní - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 2 )

Alena Kynclová

  Alena Kynclová vedoucí odboru ekonomického - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353 240 115
Mobil: 778 775 329
E-mail: a.kynclova@nejdek.cz

Bc. Šárka Levková

sekretariát - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 3 )

Ing. Bc. Michaela Melicharová

kulturní referent, Nejdecké listy, KPH - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 241, Nejdek (Patro: přízemí )
Telefon: 353 240 138
Mobil: 778 747 214

Bc. Václav Mesaroš

referent stavebního úřadu - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353 240 141
E-mail: v.mesaros@nejdek.cz

Ing. Dita Míková

  Ing. Dita Míková vedoucí odboru kultury - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 241, Nejdek
Telefon: 353 240 125
Mobil: 776 438 601
Fax: 353 925 708
E-mail: d.mikova@nejdek.cz

Jiří Mlateček

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Daša Oberreiterová

  Daša Oberreiterová administrativní pracovník - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Bc. Zdeněk Plas

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen rady - Rada, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Helena Plasová

člen výboru - Finanční výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Veronika Poláková

referent správy majetku - pozemky a územní plánování města - Odbor investic a správy majetku města
Telefon: 353 240 162
Mobil: 770 112 766
E-mail: v.polakova@nejdek.cz

Zdeněk Pospíšil

člen výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Dagmar Pospíšilová, DiS.

sociální pracovnice: práce s rodinami s dětmi, jednotlivci, základní a odborné poradenství - Odbor sociálních věcí a školství, Závodu míru 636, Nejdek (Patro: 2 )

Petr Satýnek

stavební úřad, silniční správní úřad - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353 240 137
E-mail: p.satynek@nejdek.cz

Magdalena Satýnková

knihovnice - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 398, Nejdek (Patro: 2 )

Vladimíra Satýnková

knihovnice - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 398, Nejdek (Patro: 1 )

André Schwarz

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen rady - Rada, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Dana Schwarzová

člen výboru - Finanční výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Pavlína Schwarzová

místostarostka - Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
místostarostka - Rada, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
místostarostka - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Bc. Šárka Skořepová

matrika, evidence obyvatel - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Julianna Staňková

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Bc. Markéta Šebková

  Bc. Markéta Šebková tajemník - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 3 )

Bc. Josef Šesták

člen výboru - Finanční výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
mistr, technik - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek
Telefon: 353 240 160
Mobil: 773 773 840
E-mail: j.sestak@nejdek.cz

Ing. Soňa Taušková

  Ing. Soňa Taušková vedoucí odboru; školství - Odbor sociálních věcí a školství, Závodu míru 636, Nejdek (Patro: 2 )
Telefon: 353 240 142
Mobil: 603 260 826
E-mail: s.tauskova@nejdek.cz

Jan Tóth

  Jan Tóth předseda výboru - Finanční výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Jiřina Vejlupková

finanční účtárna - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 2 )

Karel Vít

  Karel Vít člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen výboru - Finanční výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
E-mail: k.vit@nejdek.cz

Ing. Jiří Vítek

  Ing. Jiří Vítek člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Pavel Vlček

stížnosti, přestupky, úřední deska - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 240, Nejdek (Patro: 1 )

Ludmila Vocelková

  Ludmila Vocelková starostka - Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
starostka - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
starostka - Rada, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
Telefon: 353 240 113
Mobil: 778 540 798
E-mail: starostka@nejdek.cz

Markéta Wendlerová

archiv - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek