Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Kontakty na zaměstnance

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Nejdek)

Mgr. Pavel Andrš, Ph.D.

kronikář města - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Lucie Boháčková

podatelna - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Petr Bönsch

informatik - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353240129
E-mail: p.bonsch@nejdek.cz

Šárka Bystřická

sociální pracovnice: péče o seniory, opatrovnictví nesvéprávných, poradenství - Odbor sociálních věcí a školství, náměstí Karla IV. 241, Nejdek (Patro: 2 )

Marcel Bystřický

strážník pověřený vedením MěP Nejdek - Městská policie, náměstí Karla IV. 240, Nejdek (Patro: 1 )

Lucie Černá

knihovnice - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 398, Nejdek (Patro: přízemí )
Telefon: 353 240 153
E-mail: l.cerna@nejdek.cz

Jozef Demčák

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Pavlína Drobková

fakturantka, pokladní - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Romana Drobná

administrativní pracovnice, pojištění majetku města - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353 240 126
E-mail: r.drobna@nejdek.cz

Miroslav Drobný

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Michaela Fourová

referent infocentra, propagace města - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 241, Nejdek (Patro: přízemí )

Stanislav Franc

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Jaromír Hammerschmied

dělník, údržbář - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Miroslav Havlík

dělník, údržbář - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Jiří Holan

dělník, údržbář - ČOV - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Jiřina Holubová

majetek, fakturace - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )

Andrea Jančíková

správa místních poplatků - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 2 )

Radka Jelínková

kulturní referent, infocentrum, kino, - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 241, Nejdek (Patro: přízemí )

Bc. Jana Ježková

sociální pracovnice: péče o rodiny s dětmi, jednotlivci, poradenství - Odbor sociálních věcí a školství
Telefon: 353 240 146
Mobil: 736 674 582
E-mail: j.jezkova@nejdek.cz

Milan Kaššák

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Bc. Šárka Kočanová

  Bc. Šárka Kočanová vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353 240 136
Mobil: 733 383 368
E-mail: s.kocanova@nejdek.cz

Michal Kopecký

správa lesů - lesní hospodář - Odbor investic a správy majetku města, Závodu míru 636, Nejdek

Miriam Kováčová

pověřená vedením odboru vodovodů a kanalizace - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek
Telefon: 353 240 160
Mobil: 773 773 839
E-mail: m.kovacova@nejdek.cz

Ester Krejčiříková

vymáhání pohledávek, správa daní a poplatků - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 2 )

Karina Krejčiříková

hlavní účetní - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 2 )

Ladislava Kuncová

členka výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Alena Kynclová

  Alena Kynclová vedoucí odboru ekonomického - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353 240 115
Mobil: 778 775 329
E-mail: a.kynclova@nejdek.cz

Bc. Šárka Levková

sekretariát - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 3 )

Jana Macháčková

pokladní - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )

Jaroslav Mayer

dělník, údržbář - ČOV - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Ing. Bc. Michaela Melicharová

kulturní referent, Nejdecké listy, KPH - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 241, Nejdek (Patro: přízemí )
Telefon: 353 240 138
Mobil: 778 747 214

Ing. Dita Míková

  Ing. Dita Míková vedoucí odboru kultury - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 241, Nejdek
Telefon: 353 240 125
Mobil: 776 438 601
Fax: 353 925 708
E-mail: d.mikova@nejdek.cz

Daša Oberreiterová

  Daša Oberreiterová vedoucí odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Bc. Zdeněk Plas

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen rady - Rada, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Helena Plasová

členka výboru - Finanční výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Vlastimil Poláček

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Veronika Poláková

referent správy majetku - pozemky a územní plánování města - Odbor investic a správy majetku města
Telefon: 353 240 162
Mobil: 770 112 766
E-mail: v.polakova@nejdek.cz

Dagmar Pospíšilová, DiS.

sociální pracovnice: péče o rodiny s dětmi, jednotlivci, poradenství - Odbor sociálních věcí a školství

Ing. Václav Růžička

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Hana Rydvánová

personalista - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 2 )

Nikola Rydvánová

ověřování - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Petr Satýnek

stavební úřad, silniční správní úřad - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )
Telefon: 353 240 137
E-mail: p.satynek@nejdek.cz

Magdalena Satýnková

knihovnice - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 398, Nejdek (Patro: 2 )

Vladimíra Satýnková

knihovnice - Odbor kultury, náměstí Karla IV. 398, Nejdek (Patro: 1 )

André Schwarz

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen rady - Rada, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Dana Schwarzová

členka výboru - Finanční výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Pavlína Schwarzová

místostarostka - Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
místostarostka - Rada, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
místostarostka - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Bc. Šárka Skořepová

matrika - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Roman Slováček

člen výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Bc. Markéta Šebková

  Bc. Markéta Šebková tajemník - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 3 )

Bc. Josef Šesták

mistr - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen výboru - Finanční výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
Telefon: 353 240 160
Mobil: 773 773 840
E-mail: j.sestak@nejdek.cz

Ing. Jiří Štěřík

informatik - Kancelář tajemníka, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: přízemí )
Telefon: 353 240 127
E-mail: j.sterik@nejdek.cz

Jan Tóth

  Jan Tóth předseda výboru - Finanční výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Jaroslav Tutsch

dělník, údržbář - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Herbert Unger

dělník, údržbář - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Robert Vančura

dělník, údržbář - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Jiřina Vejlupková

finanční účtárna - Odbor ekonomický, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 2 )

Karel Vít

  Karel Vít člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
E-mail: k.vit@nejdek.cz

Ing. Lubomír Vítek

  Ing. Lubomír Vítek člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen rady - Rada, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Pavel Vlček

stížnosti, přestupky, úřední deska - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 240, Nejdek (Patro: 1 )

Ludmila Vocelková

  Ludmila Vocelková starostka - Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
starostka - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
starostka - Rada, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
Telefon: 353 240 113
Mobil: 778 540 798
E-mail: starostka@nejdek.cz

Zbyněk Vondráček

dělník, údržbář - ČOV - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Pavel Vosmek

dělník, údržbář - Odbor vodovodů a kanalizace, Závodu míru 636, Nejdek

Jaroslav Vrba

předseda výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo, náměstí Karla IV. 239, Nejdek
člen výboru - Finanční výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Markéta Wendlerová

archiv - Odbor vnitřních věcí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Pavel Wolf

člen výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, náměstí Karla IV. 239, Nejdek

Eugenie Živná

evidence došlých faktur - Odbor ekonomický
Telefon: 353 240 124
E-mail: e.zivna@nejdek.cz