Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Změna či zrušení místa trvalého pobytu

Změna místa trvalého pobytu

Kde to vyřídíte:
Městský úřad Nejdek - odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Bc. Šárka Skořepová
tel.: 353 240 132
email: s.skorepova@nejdek.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 až 11:30 a 12:00 až 17:00

(v případě přihlášení občana k trvalému pobytu v Nejdku)

Co k tomu potřebujete:

  • platný občanský průkaz
  • doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu)
  • po ukončení pobytu v cizině cestovní pas
  • pro případ nutnosti ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů do evidence obyvatel předkládá občan matriční doklady (např. rodný list, oddací list, úmrtní list)

Formuláře:

  • přihlašovací lístek k trvalému pobytu je k dispozici na ohlašovně

Celé znění návodu k řešení situace

Zrušení místa trvalého pobytu

Kde to vyřídíte: 
Městský úřad Nejdek - odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Daša Oberreiterová
tel.: 353 240 133
email: d.oberreiterova@nejdek.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 až 11:30 a 12:00 až 17:00

(v případě přihlášení občana k trvalému pobytu v Nejdku, jinak obecní úřad, kterému má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu)

Co k tomu potřebujete:

  • doklad o vlastnictví bytu nebo domu (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.) nebo doklad, kterým prokáže užívací právo k objektu (nájemní smlouva)
  • ostatní doklady jsou u jednotlivých žádostí individuální (podrobně v celém znění návodu)

Formuláře: formuláře nejsou stanoveny, lze využít tiskopis MěÚ Nejdek, který je k dispozici na evidenci obyvatel.

Celé znění návodu k řešení situace