Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Narození dítěte

Kde to vyřídíte:
Městský úřad Nejdek - odbor vnitřních věcí
náměstí Karla IV. 238, 362 21 Nejdek

Ing. Věra Ježková
tel.: 353 240 134
email: v.jezkova@nejdek.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 až 11:30 a 12:00 až 17:00

Prosíme rodiče nově narozených občánků přihlášených v Nejdku, kteří mají zájem účastnit se vítání občánků, aby nás kontaktovali na tel. 353 240 132, email: s.skorepova@nejdek.cz, nebo osobně na MěÚ v Nejdku, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky. Maminkám poté zašleme pozvánku na adresu trvalého bydliště nejpozději 2 týdny před konáním obřadu. Tato akce se koná jednou za 3-4 měsíce.

Co k tomu potřebujete:

Formuláře: