Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Parky a rezervace

PŘÍRODNÍ REZERVACE OCEÁN

rezervacePo modré turistické trase z Oldřichova se nachází přírodní rezervace Oceán se zachovalým rašeliništěm. Jedná se o rozlehlé horské rašeliniště vrchovištního typu uprostřed smrkových porostů s podrostem kleče, rašeliníků a mechů. 43 hektarová rezervace byla vyhlášená roku 1969. 
Vrchoviště je zásobované převážně srážkovou vodou a následkem toho je extrémně chudé na minerální látky, které jsou živinami rostlin. Květena se tudíž skládá jen z malého počtu velice skromných druhů např. suchopýru pochvatého nebo rosnatky okrouhlolisté.
Tip na výlet a poznávání: kolem přírodní rezervace vede modrá turistická trasa, na které leží Trousnická skála, ze které je krásný výhled do kraje.

NPR ROLAVSKÁ VRCHOVIŠTĚ
Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště se nacházejí mezi osadami Rolava a Jelení a svou rozlohou 752 ha je druhým největším maloplošným chráněným územím v Karlovarském kraji. NPR byla vyhlášena 1. 7. 2012 a zahrnuje území nyní již bývalých NPR Velké Jeřábí jezero a NPR Velký močál.  Předmětem ochrany jsou přirozené rašelinné a podmáčené smrčiny, společenstva vrchovišť s klečí, horská a podhorská vřesoviště a jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů, která jsou vázaná na ruiny areálu bývalé úpravny cínové rudy.
Tip na výlet a poznávání: Jelení a bývalá úpravna cínové rudy
NPR Rolavská vrchoviště - článek z časopisu ARNIKA 2012

 

 

Zajímavosti

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Mobilní rozhlas

logo Nejdecko

Zimní stadion Nejdek

Zimní stadion Nejdek