Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Parky a rezervace

Přírodní rezervace Oceán

PR OceánPo modré turistické trase z Oldřichova se nachází přírodní rezervace Oceán se zachovalým rašeliništěm. Jedná se o rozlehlé horské rašeliniště vrchovištního typu uprostřed smrkových porostů s podrostem kleče, rašeliníků a mechů. 43 hektarová rezervace byla vyhlášená roku 1969. 
Vrchoviště je zásobované převážně srážkovou vodou a následkem toho je extrémně chudé na minerální látky, které jsou živinami rostlin. Květena se tudíž skládá jen z malého počtu velice skromných druhů např. suchopýru pochvatého nebo rosnatky okrouhlolisté.

Tip na výlet a poznávání: kolem přírodní rezervace vede modrá turistická trasa, na které leží Trousnická skála, ze které je krásný výhled do kraje.

Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště

Rolavský rybník. autor: D. MíkováNárodní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště se nachází mezi osadami Rolava a Jelení a svou rozlohou 752 ha je druhým největším maloplošným chráněným územím v Karlovarském kraji

NPR byla vyhlášena 1. 7. 2012 a zahrnuje území nyní již bývalých NPR Velké Jeřábí jezero a NPR Velký močál.  Předmětem ochrany jsou přirozené rašelinné a podmáčené smrčiny, společenstva vrchovišť s klečí, horská a podhorská vřesoviště a jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů, která jsou vázaná na ruiny areálu bývalé úpravny cínové rudy.

Tip na výlet a poznávání: Jelení a bývalá úpravna cínové rudy

Zajímavosti

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů