Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA NEJDKU

Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. (Ústava)
Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. (Listina základních práv a svobod)
Povinnosti může obec ukládat v samotné působnosti obecně závaznou vyhláškou, stanoví-li tak zákon. (zákon o obcích)

Město Nejdek vydalo tyto obecně závazné vyhlášky (OZV):