Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Kruh přátel hudby

Logo KPH

Kruh přátel hudby v Nejdku je jediným Kruhem přátel hudby v Karlovarském kraji s pravidelným programem.

V září 2023 zahajuje svou již 46. sezónu v pořadí 348. koncertem. 

 

Vstupné na jednotlivé koncerty: 150 Kč, senioři a studenti 100 Kč, děti do 15 let zdarma
Předplatné: 550 Kč, senioři a studenti 400 Kč
Informace o členství posktytuje Odbor kultury MěÚ Nejdek (Infocentrum Nejdek).

 Brožura 46. koncertní sezony KPH
kvartetoProgram:

Josef Beneš (1795–1873): Smyčcový kvartet č. 2 F dur, op.30
Allegro moderato
Scherzo. Allegro vivo
Poco Adagio
Finale. Allegro
Bohuslav Martinů (1890–1959): Smyčcový kvartet č.5  
Allegro ma non troppo
Adagio
Allegro vivo
Lento. Adagio. Allegro
Antonín Dvořák (1841–1904): Smyčcový kvartet F dur op.96, „Americký“ 
Allegro ma non troppo
Lento
Molto vivace

 

 

Vážení přátelé klasické hudby,
v nadcházející sezóně všichni hudebníci i pořadatelé koncertů klasické hudby připomínají významná výročí hned čtyř českých skladatelů, a proto rok 2024 je nazýván rokem české hudby. Druhého března uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany a rovněž životy Antonína Dvořáka (1841–1904), Leoše Janáčka (1854–1928) a Josefa Suka (1874–1935) jsou ohraničeny letopočty končícími čtyřkou. Neznamená to však, že uslyšíte pouze hudbu českých skladatelů, je to jen připomínka významu české klasické hudby v minulosti i současnosti. Posuďte sami, zda se Bedřichu Smetanovi podařilo to, co si jako mladý gymnazista v Plzni poznamenal do deníku: „S pomocí boží budu jednou v technice Lisztem, v komponování Mozartem.“
Zvu Vás na zahajovací koncert 46. sezóny Kruhu přátel hudby v Nejdku, který se uskuteční v sále nejdeckého kina 19. září od 19 hodin vystoupením mladé violoncellistky Dory Hájkové. V říjnu k nám opět zavítá Trio Martinů ve složení Petr Jiříkovský – klavír, Pavel Šafařík – housle a nejdecký rodák Jaroslav Matějka hrající na violoncello.
450. koncert pořádaný Kruhem přátel hudby v Nejdku oslavíme 7. listopadu s dechovým kvintetem Alinde Quintet doporučeným Nadací českého hudebního fondu.
Prosincový koncert bude patřit Západočeskému symfonickému orchestru vedeným dirigentem Martinem Peschíkem se sólisty Alešem Vítkem na klavír a Klárou Klánskou na housle.
Lednový koncert v roce 2024 bude hudební specialita – melodické bicí, na které zahraje Ladislav Bilan doporučený Nadací českého hudebního fondu uvedením na Listinu mladých umělců. Únorový koncert houslí a harfy Duo Beatiful Strings, Moniky Urbanové a Hedviky Mousa Bacha, bude přechodem ke klasickým koncertům v závěru sezóny.
Ke dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany zahraje 19. března Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová – klavír, Jan Páleníček – violoncello, Jan Talich – housle.
Lukáš Klánský je klavírista, jehož jméno posluchači nespletou, je pokračovatelem virtuózní hry svého otce a představí se recitálem 16. dubna.
Poslední koncert, již tradičně v evangelickém kostele, provede 21. 5. Kvarteto Martinů ve složení Lubomír Havlák –housle, Adéla Štajnochrová – housle, Martin Stupka – viola, Jitka Vlašánková – violoncello.Děkuji všem spolupracovníkům za přípravu koncertní sezony a těším se společně s Vámi, milí přátelé klasické hudby, na krásné umělecké zážitky.

Ing. Lubomír Vítek, předseda KPH Nejdek

 

Malé ohlédnutí za 45 sezónami KPH
Koncertní sezóna 2022/23 byla první bez jakýchkoliv omezení způsobených pandemií covid-19. Byl jsem proto zvědavý, zda se obnoví trend do roku 2020, kdy se zvyšoval počet předplatitelů Kruhu přátel hudby. Podařilo se, abonenti chodí a přicházejí noví posluchači, kteří se stávají novými členy Kruhu přátel hudby v Nejdku. Kruh přátel hudby v Nejdku je jediný pravidelný pořadatel klasické komorní hudby v Karlovarském kraji. Sezóna 2019/20, ve které uplynulo čtyřicáté výročí založení KPH, byla poznamenána zrušením dvou koncertů, v sezóně 2020/21 se nekonal ani jediný plánovaný koncert! Je proto na místě vzpomenout dlouholetou tradici a uvědomit si, že živá hudba je určitě něco jiného než poslech sebelepší nahrávky v papučích u počítače. Téměř tři sta padesát koncertů, které dosud posluchači v Nejdku vyslechli, opravňuje k ohlédnutí a připomenutí setkání s mnoha významnými českými umělci.
Z interpretů, kteří se proslavili i v koncertních síních na celém světě, u nás vystoupili klavíristé Ivan Moravec, Ivan Klánský, Boris Krajný, Milan Langer, Josef Páleníček, Martin Kasík, houslisté Josef Suk, Václav Snítil, Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Jaroslav Svěcený, Pavel Šporcl, violoncellisté Daniel Weis, Jiří Hošek, kytaristé Milan Zelenka, Lubomír Brabec, Pavel Steidl. Svůj koncert v Nejdku měly i zpěvačky Věra Soukupová a Dagmar Pecková. Nejkrásnější díla u nás zazněla i v provedení komorních souborů – Smetanova kvarteta, Panochova kvarteta, Kocianova kvarteta, Českého tria, Pražského tria, Zanetto tria, Smetanova tria. KPH uvádí v Nejdku nejen komorní hudbu, ale i symfonickou. Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně zahrál v roce 1982 Mou vlast od Bedřicha Smetany ke stému výročí jejího prvního provedení a do Nejdku se pak ještě několikrát vrátil, naposledy v loňském roce s koncerty W. A. Mozarta. Pravidelně zveme začínající umělce z Listiny mladých umělců Nadace českého hudebního fondu, z nichž mnozí se po letech vracejí ověnčeni slávou ze světových koncertních pódií.
Není možné uvést jména všech umělců, kteří potěšili nejdecké posluchače interpretací děl klasické hudby. V každém případě tato dlouholetá tradice a počty posluchačů mě a všechny, kdo se na přípravě a organizaci Kruhu přátel hudby podílejí, zavazují k pořádání koncertů a propagaci klasické hudby v Nejdku. Na tomto místě je třeba poděkovat městu Nejdek a jeho představitelům za finanční podporu a zahrnutí Kruhu přátel hudby do „kulturního světa“ našeho města.

Za KPH Nejdek Ing. Lubomír Vítek

Sedláčkovo kvarteto

 

Karlovarský kraj poskytl v roce 2022 dotaci z programu na podporu kulturních aktivit ve výši 20.000 Kč na Kruh přátel hudby v Nejdku. Kruh přátel hudby v Nejdku je jediným v Karlovarském kraji, který pravidelně již 45 let pořádá koncerty klasické hudby. Celkové plánované náklady na uspořádání jedné sezony KPH v Nejdku činí 250.000 Kč. 

logo Karlovarský kraj