Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Fotosoutěž

Fotosoutěž 2024: Znovuzrozené stavby Krušných hor 

V minulých ročnících fotosoutěže jsme se zaměřovali spíše na přírodní krásy Krušných hor. Naše hory jsou ale také plné staveb, které byly zapomenuty, chátraly či byly zcela zničeny. Mnoho z nich mělo to štěstí, že jim místní lidé, spolky či firmy věnovali péči a obnovili je. Při svých procházkách a výletech tak narazíte na obnovené nebo znovupostavené kapličky, kostelíky, mosty, pece, vápenky či jiné stavby. Některé na svou obnovu stále čekají a zaslouží si pozornost. Do soutěže tedy prosím zasílejte fotografie staveb, které jsou opravené, případně těch, které na svou obnovu teprve čekají.

Podmínkou opět je, aby se tato místa nacházela v Krušných horách na území Karlovarského kraje a Saska podél hranice s Karlovarským krajem. Opět necháme soutěž běžet téměř celé letní prázdniny. Nezapomeňte fotky nejdéle 18. 8. 2024 odeslat na e-mail d.mikova@nejdek.cz.

Fotografie, prosím, zasílejte s názvem a popiskem místa (např. Křížová cesta v Nejdku, kostel sv. Antonína Paduánského v Jelení atp.).

kaplička na Křížové cestěPamátník kostela v Jelení

Podmínky soutěže:

 • Zahájení soutěže: 1. 1. 2024
 • Ukončení soutěže: 18. 8. 2024
 • Soutěžit mohou občané Nejdku a jeho přilehlých částí Bernova, Fojtova, Lesíku, Lužce, Oldřichova, Pozorky, Suché, Tisové a Vysoké Štoly. Dále také občané Vysoké Pece – Rudné, Nových Hamrů, Černavy a Rájce.
 • Soutěž je určena pro všechny amatérské fotografy všech věkových kategorií.
 • Soutěžní kategorie: A) děti a mládež do 15 let
                                    B) dospělí a mládež od 16 let
                                    C) senioři od 65 let
 • Pořízení fotografie není omezeno termínem soutěže (tzn. do soutěže můžete zaslat fotografie pořízené i v předchozích letech).
 • Fotografie orientované na šířku společně se jménem, přesnou adresou, telefonním číslem, e-mailem a s popiskem fotografie odešlou soutěžící nejpozději do 18. 8. 2024 elektronicky na adresu d.mikova@nejdek.cz ve formátu JPG, TIFF nebo NEFF.
 • Do soutěže můžete poslat maximálně 5 soutěžních fotografií
 • Vítězové budou zveřejněni v Nejdeckých listech 10/2024.
 • Zaslané fotografie budou září–říjen 2024 vystaveny v Městské knihovně v Nejdku. 
 • Z vítězných fotografií bude vytvořen nástěnný kalendář pro rok 2025 a bude prodáván v infocentru Nejdek
 • Zasláním fotografií do soutěže uděluje soutěžící městu Nejdek právo používat fotografie k propagaci města a jeho okolí (výroba pohlednic, plakátů, kalendářů, propagace na internetu, v tisku apod.)
 • Zasláním fotografií do soutěže souhlasí účastník, aby město Nejdek v souvislosti s vyhlášenou soutěží spravovalo po dobu nezbytně nutnou informace o jeho osobě a zveřejnilo jméno v Nejdeckých listech. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat.
 • Pořadatelem soutěže je město Nejdek, případné dotazy na adrese d.mikova@nejdek.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Dita Míková, vedoucí odboru kultury