Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Fotosoutěž

Fotosoutěž 2023: Vody Krušných hor 

V loňském roce jsme soutěž rozšířili, a to jak geograficky, tak i okruhem soutěžících. V roce 2023 bychom pokračovali v rozšíření geografickém, a to o část Krušných hor na Saské straně podél hranice s Karlovarským krajem.

Krušné hory jsou plné nádherných míst, která jsou spojena s vodou. Nejsou to jen krajinné rázy tvořené bystřinami, potůčky, malými vodopády, rybníky a vodními nádržemi, ale důležitou a chráněnou součástí našeho okolí jsou i významná rašeliniště. Do soutěže tedy prosím zasílejte fotografie přírody spojené s vodou.

Podmínkou opět je, aby se tato místa nacházela v Krušných horách na území Karlovarského kraje a Saska podél hranice s Karlovarským krajem. Opět necháme soutěž běžet téměř celé letní prázdniny. Nezapomeňte fotky nejdéle 20. 8. 2023 odeslat na email d.mikova@nejdek.cz. Fotografie, prosím, zasílejte s názvem a popiskem místa (např. Božídarské rašeliniště, nádrž Lesík atp.).

Rolavský rybník. autor: D. MíkováMost přes Rolavu. Autor: J. Holakovský

Podmínky soutěže:

 • Zahájení soutěže: 1. 1. 2023
 • Ukončení soutěže: 20. 8. 2023
 • Soutěžit mohou občané Nejdku a jeho přilehlých částí Bernova, Fojtova, Lesíku, Lužce, Oldřichova, Pozorky, Suché, Tisové a Vysoké Štoly. Dále také občané Vysoké Pece – Rudné, Nových Hamrů, Černavy a Rájce.
 • Soutěž je určena pro všechny amatérské fotografy všech věkových kategorií.
 • Soutěžní kategorie: A) děti a mládež do 15 let
                                    B) dospělí a mládež od 16 let
 • Pořízení fotografie není omezeno termínem soutěže (tzn. do soutěže můžete zaslat fotografie pořízené i v předchozích letech).
 • Fotografie orientované na šířku společně se jménem, přesnou adresou, telefonním číslem, e-mailem a s popiskem fotografie odešlou soutěžící nejpozději do 20. 8. 2023 elektronicky na adresu d.mikova@nejdek.cz ve formátu JPG, TIFF nebo NEFF.
 • Do soutěže můžete poslat maximálně 5 soutěžních fotografií
 • Vítězové budou zveřejněni v Nejdeckých listech 10/2023.
 • Zaslané fotografie budou září–říjen 2023 vystaveny v Městské knihovně v Nejdku. 
 • Z vítězných fotografií bude vytvořen nástěnný kalendář pro rok 2024 a bude prodáván v infocentru Nejdek
 • Zasláním fotografií do soutěže uděluje soutěžící městu Nejdek právo používat fotografie k propagaci města a jeho okolí (výroba pohlednic, plakátů, kalendářů, propagace na internetu, v tisku apod.)
 • Zasláním fotografií do soutěže souhlasí účastník, aby město Nejdek v souvislosti s vyhlášenou soutěží spravovalo po dobu nezbytně nutnou informace o jeho osobě a zveřejnilo jméno v Nejdeckých listech. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat.
 • Pořadatelem soutěže je město Nejdek, případné dotazy na adrese d.mikova@nejdek.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Dita Míková, vedoucí odboru kultury