Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Bezpečnost v našem městě

Bezpečnost v našem městě

V Nejdku se od loňského školního roku schází multidisciplinární tým, tým různých odborníků z různých oblastí.

V Nejdku se od loňského školního roku schází multidisciplinární tým, tým různých odborníků z různých oblastí: sociální pracovníci města, zástupce OSPOD, ředitelé škol, zástupci městské policie a Policie ČR, zástupce školské komise, starostka a místostarostka, zástupci sociálních služeb – Člověk v tísni a B.E.Z.va Nejdek. Na schůzkách často řešíme problémovou mládež v Nejdku. S čím se však potýkáme, je to, že občané města sice nahlašují městské policii, Policii ČR a vedení města různé „průšvihy“, kterých se mládež dopouští, ale není sepsán protokol o protiprávním / nežádoucím chování mládeže, a tak neexistuje žádný podnět, na základě kterého by mohly příslušné orgány začít jednat. Často se také setkáváme s tím, že občané toto protiprávní / nežádoucí chování nenahlašují, protože se bojí odplaty od toho, koho uvedli. Ve spise se dá část osobních údajů anonymizovat, ale Vaše jméno ta osoba zjistí vždy. Tomu lze předejít tím, že zajistíte nahrávku protiprávního / nežádoucího jednání a zašlete ji Policii ČR nebo městské policii, která ji předá příslušnému orgánu k řešení.

Čekáte rychlé jednání a zásah, ale prosím uvědomme si, že ne každé dítě je hned nutné zavírat do „pasťáku“. Příslušné orgány vše musí náležitě prošetřit a vyhodnotit. Neznamená to, že když toto problémové dítě stále potkáváte ve městě, že s tím nikdo nic nedělá. Je to naopak, vy se toto ale nikdy nedozvíte. Vězte, že naším cílem je, abyste se v Nejdku cítili bezpečně. Proto prosím nebuďte ke svému okolí slepí a upozorněte na jednotlivce, rodiny s dětmi, děti, že se u nich děje něco, co je podle Vás v nepořádku. Své dotazy a oznámení můžete adresovat i na Odbor sociálních věcí a školství zde v Nejdku, na tel. 353 240 146 nebo na e–mail: d.pospisilova@nejdek.cz, kde se s každým nahlášeným případem seznámíme a pokusíme se nejprve s lidmi, kterých se to týká, promluvit a něco změnit. Do rodiny s problémovým dítětem můžeme poslat sociální službu, která bude nápomocna ke změně. Vše lze uskutečnit anonymně. Vysedávání dětí na zastávce, shlukování se ve skupinách a jejich hlasité projevy však nejsou důvodem, aby zasahovala městská policie či Policie ČR. Tím důvodem může být například popíjení alkoholu nezletilých a mladistvých, výtržnictví, obtěžování kolemjdoucích, vyhrožování. Policie ČR ani městská policie nemůže jen tak bezdůvodně zastavit skupinu dětí a dát jim dýchnout, pokud nemá podezření, že jsou děti pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

V rámci prevence a bezpečnosti občanů ve městě připravila městská policie balíčky, které rozdávala na výročních schůzích Klubu seniorů, Svazu osob s civilizačními chorobami a na divadelním představení pro seniory, které proběhlo v říjnu 2023. Senioři, kteří balíček nedostali a měli by o něj zájem, si jej mohou vyzvednout na služebně Městské policie. Seniorům bychom doporučili nosit osobní alarm (je součástí balíčku), který upozorní okolí na to, že se něco děje. Tento alarm velice hlasitě začne pískat, jakmile ho zmáčknete.

Co říci závěrem. Buďte na sebe opatrní, nevstupujte sami do konfliktu a nebezpečných situací, naopak vezměte telefon a volejte linku 158 nebo 156 (ozve se automat, zmáčkněte číslo 3), kde vše nahlásíte. 

Za OSVŠ Dagmar Pospíšilová, DiS.
Za městskou policii, velitel Marcel Bystřický

Datum vložení: 4. 4. 2024 13:59
Datum poslední aktualizace: 4. 4. 2024 14:01
Autor: Ing. Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů