Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 53

Údržba vodovodní sítě

Datum: 23. 6. 2021

Dnes 23. 6. 2021 dojde k pravidelné údržbě vodovodní sítě v ulicích Husova, U Jeslí, Horní, Rooseveltova. Tato údržba může způsobit dočasné zhoršení kvality pitné vody.
Děkujeme za pochopení.
Odbor vodovodů a kanalizace

Bezpečné prázdniny

Datum: 22. 6. 2021

Letní prázdniny s sebou nesou určitá rizika, která jsou spojená s trávením volného času a kterých je zapotřebí se vyvarovat.

Staň se policistou v Karlovarském kraji

Datum: 22. 6. 2021

Informace pro přijetí k Policii České republiky

Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství

Datum: 16. 6. 2021

Městský úřad prominul všem, kdo mají v Nejdku kamennou provozovnu místní poplatek za umístění restauračních předzahrádek a reklamních zařízení na veřejné prostranství do 31. 12. 2021.

Evropský den proti vloupání

Datum: 16. 6. 2021

V Evropském dni proti vloupání do obydlí, který letos připadá na středu 16. června, si připomeňme základní pravidla zabezpečení objektů.

Odstávka teplé vody

Datum: 15. 6. 2021

Krátkodobá odstávka teplé vody dne 16. 6. 2021.

Uzavření vyhlídkového ochozu na rozhledně Pajndl na Tisovském vrchu

Datum: 14. 6. 2021

Uzavření vyhlídkového ochozu na rozhledně Pajndl na Tisovském vrchu

Oznámení o uzavírce poboček České pošty

Datum: 14. 6. 2021

Oznámení o krátkodobé uzavírce poboček České pošty.

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Datum: 9. 6. 2021

Z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu bude dne 10. 6. 2021 v době od 9.00 do 14.00 přerušena dodávka pitné vody v oblastech ulic Komenského, Jungmannova, Zahradní, Krátká a B. Němcové.

Aktuální sdělení a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Datum: 24. 5. 2021

Přinášíme vám nová sdělení a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Opětovná výstraha před útokem na školy a školky

Datum: 20. 5. 2021

Opakovaně přinášíme bohužel výstrahu před možným útokem neznámého pachatele.

Nejdecká pouť se letos bohužel opět nekoná

Datum: 17. 5. 2021

S lítostí oznamujeme, že tradiční nejdecká pouť se v letošním roce bohužel opět neuskuteční.

Výstražná informace Policie ČR

Datum: 6. 5. 2021

Výstražná informace Policie ČR

Pomoc při skončení pracovního poměru

Datum: 27. 4. 2021

Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propouštěné zaměstnance.

Splatnost nájmu za rok 2021 za pozemky města Nejdek

Datum: 6. 4. 2021

Připomínka splatnosti nájmu za rok 2021 za pozemky města Nejdek do 30.06.2021.

Nový zákon o odpadech a jeho dopady na obce a občany

Datum: 26. 2. 2021

Od 1. 1. 2021 je účinný nový zák. č. 541/2020, o odpadech. Cílem je zvýšit míru třídění a recyklace odpadů obecně a snížení množství komunálního odpadu končícího na skládkách.

Investice pro rok 2021

Datum: 26. 2. 2021

Rozpočet investic pro tento rok ve výši 85 mil. Kč schválilo Zastupitelstvo města Nejdek na svém zasedání konaném v prosinci 2020. Tímto bychom Vás rádi informovali o připravovaných finančně nejvýznamnějších a v tomto roce nejdůležitějších investičních akcích.

Autobusová zastávka „Nejdek, most“

Datum: 21. 1. 2021

Ke dni 18. 1. 2021 vstoupil v platnost autobusový jízdní řád, kterým je nově vybudovaná autobusová zastávka „Nejdek, most“, ve směru na Karlovy Vary, uvedena do provozu.

Ordinace společnosti Nemos plus s.r.o. - kontakty na lékaře

Datum: 21. 1. 2021

Kontakty na praktické lékaře i specialisty společnosti Nemos plus s.r.o., u kterých je možné se registrovat.

logo KPH

Informace pro předplatitele Kruhu přátel hudby v Nejdku

Datum: 20. 1. 2021

Rada města Nejdku rozhodla o vratkách abonentního vstupné.

Informace k registraci na očkování proti COVID-19

Datum: 14. 1. 2021

Přinášíme vám informace týkající se registrace na očkování proti onemocnění COVID-19.

Domácnosti v Nejdku dostanou od ČEZ Teplárenské příjemný vánoční dárek, v novém roce ušetří zhruba tisíc korun za teplo 

Datum: 5. 1. 2021

V létě podepsané Memorandum o vzájemné spolupráci mezi společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ a městem Nejdek přináší první ovoce. V příštím roce zde poklesne cena tepla dodávaného do domácností prostřednictvím centrální rozvodné sítě o šest procent. K podpisům pod memorandum se v červenci rovněž připojili představitelé společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a SUAS - Teplárenská, s. r. o. Všichni se tak zavázali k dlouhodobému zajištění centrálního zásobování teplem v lokalitě tohoto krušnohorského města i přes horizont roku 2027.

Ukončení zdravotnických služeb – konec rentgenu v Nejdku

Datum: 5. 1. 2021

Od 1. ledna 2021 ukončila společnost Mediag PB s.r.o. provoz rentgenu v Nejdku.

Cena vodného a stočného pro rok 2021

Datum: 5. 1. 2021

Rada města Nejdku schválila na svém jednání ceny vodného a stočného pro rok 2021.

Dopravní změny ve městě

Datum: 23. 12. 2020

Poslední měsíce roku 2020 byly v našem městě věnovány, mimo jiné, také dopravním stavbám a dopravnímu značení.
Změny dopravního značení:

Nejlepší sportovci města za rok 2019

Datum: 16. 12. 2020

Zhodnocení sportovního roku 2019.

Preventivní informace k online nákupům

Datum: 2. 12. 2020

Jak bezpečně nakupovat v online prostředí.

Krajské dotace na hospodaření v lesích

Datum: 25. 11. 2020

Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21, obdrželo pro rok 2020 neinvestiční dotaci na hospodaření v lesích z rozpočtu KARLOVARSKÉHO KRAJE - odboru životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary ve výši 36.218,77 na umělou obnovu a ochranu lesa.

Zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod od roku 2021

Datum: 18. 11. 2020

od 1. ledna 2021 je povinností předkládat doklady o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za období posledních dvou kalendářních let.

Oznámení pro bývalé pacienty MUDr. Ľuboše Barana

Datum: 13. 11. 2020

Zdravotnická dokumentace je řádně uložena na Odboru zdravotnictví Karlovarského kraje

Zobrazeno 1-30 ze 53

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů