Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Koncepční a strategické dokumenty

schválilo Zastupitelstvo města Nejdek dne 14. 12. 2018

schválilo Zastupitelstvo města Nejdek dne 11. 12. 2019 usnesením č. ZM/195/7/2019