Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Nařízení města

Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna. (zákon o obcích)
Radě obce je vyhrazeno vydávat nařízení obce. (zákon o obcích)

S účinností od 1. 1. 2022 se na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů"), již nevyhlašují obecné závazné vyhlášky a nařízení na úřední desce obce, ale v uvedené Sbírce právních předpisů, kterou spravuje Ministerstvo vnitra ČR.

Na úřední desce obce se pouze zveřejní po dobu 15 dnů oznámení o tom, že byl příslušný místní právní předpis vyhlášen ve Sbírce právních předpisů.

Sbírka právních předpisů je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na tomto odkazu:
https://sbirkapp.gov.cz/

Z důvodu lepší přehlednosti a praktičnosti však město Nejdek v této sekci i nadále trvale zveřejňuje texty svých platných právních předpisů, včetně jejich úplných znění.

Město Nejdek vydalo tato nařízení: