Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Pronájem kulturního domu

Město Nejdek nabízí možnost krátkodobého pronájmu malého i velkého sálu kulturního domu pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

S účinností od 1. 2. 2020 jsou v platnosti nová Pravidla pro pronájem Kulturního domu v Nejdku 1/2020 schválená usnesením Rady města č. RM/1150/32/2020 ze dne 17. 1. 2020. 

Prostory budou pronajaty jen na základě řádně vyplněné objednávky, řádné platby nájemného, kauce a podepsaného předávacího protokolu.

Rezervace, objednávky a informace: Infocentrum Nejdek - tel. 353 240 135, e-mail: infocentrum@nejdek.cz