Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Symbolika

Znak města

znak městaHistorický znak města Nejdek byl městu udělen hrabaty Šlikovými v roce 1602.

Popis znaku města

Ve zlatém štítě je menší červený štítek se šlikovským znakem (znak se stříbrným klínem s prohnutými boky a s hrotem k hornímu okraji dosahujícím). Ve třech polích šlikovského štítku jsou tři kroužky střídavých barev, tedy dva stříbrné a jeden dolní červený.
Mezi parohy jsou zkřížená hornická kladiva přirozené barvy s želízkem doleva navrch. Zlatý štít obklopuje bronzová ornamentální obruba, na jejímž okraji spočívá stříbrná zděná koruna s pěti stínkami cimbuří.

Prapor města

prapor městaPrapor města Nejdek byl městu (na základě návrhu zastupitelstva města) udělen Českou národní radou v roce 1992.

Popis praporu města

Červený list s bílým klínem ve vlající části, s hrotem na středu žerďového okraje. Na průsečíku os úhlů klínu je položen červený kruh o průměru jedné čtvrtiny šířky praporu, na průsečíku os úhlů červených trojúhelníkových polí jsou stejně velké bílé kruhy. Poměr šířky k délce listu je 2:3.