Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Otakar Korec

korecPilot 2. světové války št. kpt. Otakar Korec se narodil v Nejdku na Karlovarsku 26. listopadu 1908.
Dne 5. června 2005 uplynulo 65 let ode dne, kdy byl u francouzského města Amiens Otakar Korec sestřelen v leteckém boji s fašisty. Poručík letectva byl do hodnosti štábního kapitána jmenován in memoriam. K uctění památky válečného letce se proto 4. června 2005  v Nejdku uskutečnilo slavnostní odhalení kamene s pamětní deskou v místě, kde stál jeho rodný dům č.p. 110 v Nádražní ulici. Události se zúčastnilo zhruba 150 Nedečáků a členové Korcovy rodiny.
Iniciativa vztyčit nejdeckému rodákovi pamětní kámen vzešla z občanského sdružení JoN - "Jde o Nejdek". Více než pětitunový kámen pochází symbolicky z koryta řeky Rolavy, byl pečlivě vybírán, není nijak opracován, jeho podobu tvořila celé věky sama řeka.

Otakar Korec v regionálních novinách

korec3korec