Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Povodně

Působnost a pravomoc povodňových orgánů státu, krajů a obcí, včetně povinností, které v době mimo povodeň a v době povodně plní město, rada města, povodňová komise města, starosta města a vlastníci pozemků a staveb, jež se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, stanoví zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Velké povodně patří v posledních letech v ČR k nejčastějším přírodním katastrofám. I z tohoto důvodu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK) vytvořil dokument a speciální web:

Tyto internetové stránky jsou pro města a obce Karlovarského kraje cenným průvodcem problematikou povodní, průběžně doplňují data a praktické zkušenosti z celého regionu včetně Nejdecka.

POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTA NEJDEK

  • SÍDLO POVODŇOVÉ KOMISE

Městská policie Nejdek (MěP)
kancelář velitele MěP Nejdek
náměstí Karla IV. 240
362 21 Nejdek

  • KONTAKTY

Tel: (+420) 353 240 140
       (+420) 353 826 629
FAX: (+420) 353 825 152
E-mail: velitel.mp@nejdek.cz

Dispečink Povodí Ohře (po celých 24 hod.): tel.: 474 624 264 (ekologické havárie na vodních tocích v katastru města Nejdek)
Dispečink společnosti ČEZ Teplárenská (po celých 24 hod.): tel.: 800 900 083

Pohotovost MM KV, odbor územního plánování a staveb úřadu Ing. Petra Szabo 775 878 552 ( povodně)
Pohotovost MM KV, odbor územního plánování a staveb úřadu p. Ladislava Plachá, p. Petr Žák 724 186 232 nebo volat přes hasiče 150 ( ekologické havárie na katastru města Nejdek na podzemních a povrchových vodách)

ODKAZY