Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Odchytová stanice

ADRESA
Chodovská
362 21 Nejdek
mob: (+420) 739 457 572
tel: (+420) 353 826 629
Umístění stanice na mapě

Město Nejdek v roce 1994 zřídilo Odchytovou stanici pro nalezené psy. Její kapacita je omezena 4 kotci, z toho 1 kotec je určen jako sanitární. Pokud je pejsek přijat do našeho útulku, je mu poskytnuto základní veterinární vyšetření. Veterinář zkontroluje jeho zdravotní stav, provede odčervení, vakcinaci, ošetří zranění a provede další potřebná opatření. Po uplynutí karanténní lhůty je pes umístěn do kotce, kde čeká na svého nového majitele. Cílem útulku je poskytnutí maximální možnou péči našim svěřencům.

Psa nemůže potkat nic lepšího než starostlivý majitel, který bude mít svého psa rád. Proto děkujeme všem lidem, kteří si u nás vybrali psa a umožňují mu prožít šťastný a spokojený život.

Od 21. listopadu 2008 je účinný zákon 409/2008 Sb., který novelizuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu proti týrání zvířat.

ODCHYT AGRESIVNÍCH A TOULAVÝCH ZVÍŘAT

Pravidla pro postup při odchytu agresivních a toulavých zvířat a pro zacházení s nimi, kterými se stanoví podrobnosti pro realizaci oprávnění vyplývajícího z ustanovení § 13b odst. 1 písm. d) zák.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Tato pravidla upravují postup strážníků Městské policie Nejdek při odchytu toulavých a opuštěných zvířat ( dále jen zvířat) na území města Nejdek a pravidla pro následné zacházení s takto odchycenými zvířaty v souladu s platnými právními předpisy.

K odchytu zvířat jsou oprávněni pouze stážníci, kteří absolvovali odborný kurz pro odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi, s úspěchem složili závěrečnou zkoušku před komisí Krajské veterinární správy a získali tak osvědčení, jež je opravňuje k výkonu této činnosti podle ust. § 45 odst. 2 zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyškolený strážník).

Informaci o toulavém, opuštěném, popř. nebezpečném zvířeti získává městská policie na základě oznámení občanů, oznámení orgánů veřejné správy či při výkonu vlastní činnosti. Odchyt zvířete se provádí v případě, je-li to v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu. Vyškolený strážník provede odchyt zvířete pomocí odchytových pomůcek, jimiž se rozumí zejména odchytové rukavice, odchytová tyč, síť.

Po odchytu je zvíře umíštěno do karanténního kotce, kde zůstává 3 dny na pozorování. Během doby, kdy je zvíře umístěno ve veterinárním kotci, provede veterinární lékař odborné vyšetření zvířete. Po tomto vyšetření bude zvíře umístěno do kotce pro odchycená zvířata.

Zvíře, označené známkou nebo jiným způsobem, z něhož je jednoznačně patrný chovatel zvířete, bude  po odchytu předáno tomuto chovateli. Bude-li odchyceným zvířetem pes, neoznačený, bude jeho fotografie včetně stručného popisu vystavena na úřední desce a na internetových stránkách městského úřadu po dobu jeho umístění v karantenním kotci a v kotci pro odchytová zvířata.

Není-li znám chovatel, jemuž by mělo být odchycené zvíře vráceno, nepřihlásí-li se chovatel na základě oznámení na uřední desce po dobu, kdy je zvíře v držení městské policie, anebo nelze-li zvíře vrátit chovateli z jiného důvodu, odchycené zvíře bude : a) umístěno v útulku pro odchycená a opuštěná zvířata, b) předáno fyzické osobě na základě smlouvy.

SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ODCHYTOVOU STANICI

Všichni, kterým není lhostejný osud opuštěných psů čekajících v útulku na svého nového majitele, na pány, který je bude mít rád a bude jim věnovat náležitou péči, mohou přispět libovolnou finanční částkou na účet č. 1421341/0100, VS :01922321, nebo věcným darem pro pejsky.

Za peníze z této veřejné sbírky budou pořízeny potřeby pro psy. Za každý příspěvek, který umožní zmírnit následky spojené s nedobrovolným pobytem nejlepšího přítele člověka v odchytové stanici, Městská policie Nejdek jako provozovatel útulku děkuje.

Veterinární péči pejskům poskytuje MVDr. Václava Molcárová.

ODKAZY:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

logo Nejdecko

Zimní stadion Nejdek

Zimní stadion Nejdek