Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Údržba komunikací

Údržba městských komunikací

Čištění komunikací města Nejdek a jejich zimní údržba je předmětem činnosti společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, která tyto služby pro město vykonává na základě smlouvy o dílo.

Údržba a správa krajských komunikací (silnic II. a III. třídy)

Údržba silnic karlovarského kraje, a.s. (ÚSKK)

Středisko Otovice - Nejdek
Pracoviště Nejdek
Lidická 914
362 21 Nejdek

vedoucí střediska: Zdeněk Sopr
telefon: (+420) 353 925 074
mobil: (+420) 602 567 126
e-mail: sopr.zdenek@uskk.cz

Krajská správa údržby silnic Karlovarského kraje, p.o, (KSÚSKK)

 • vedení evidence silnic
 • prohlídky silnic a mostních objektů
 • investiční činnost na spravovaném majetku kraje
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě

Přehled správních činností KSÚSKK, p.o.:

 • Vyjádření k územním plánům, územním, stavebním a kolaudačním řízením
 • vydání souhlasu s umístěním inženýrských sítí do silničních pozemků
 • uzavírání smluv o podmínkách zřízení stavby včetně smlouvy o budoucí smlouvě
 • vyjádření ke zvláštnímu užívání silnic a stanovení podmínek
 • vyjadřování k připojování pozemních komunikací a zřizování sjezdů
 • vyjadřování k licenčnímu řízení na provozování veřejné hromadné autobusové dopravy
 • vyřizování záležitostí týkajících se povolování údržby silniční zeleně
 • příprava podkladů pro pronájmy silničních pozemků
 • pronájem a prodej silničních pozemků nebo staveb