Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Spolky & sdružení

Bezpečná Pozor!ka

B.E.Z.va Nejdek o.p.s.

 • telefon: (+420) 728 564 894 (ředitel)
 • (+420) 605 479 062 (vedoucí NZDM)
 • e-mail: ops@bezvanejdek.cz

Divadelní soubor Jirásek

 • ochotnický divadelní soubor
 • režisér: Karel Uzel
 • web: DS Jirásek

Erica Nejdek - Skalničkáři

JoN - Jde o Nejdek, z.s.

 • předseda: Ing. Petr Janků

Junák - český skaut, středisko KOMPAS Nejdek, z.s.

 • Kateřina Schwarzová - vedoucí střediska (+420) 606 404 994
 • Lukáš Bielik - vedení schůzek (+420) 723 023 791
 • e-mail: nejdek@skaut.cz

Klub česko-německého partnerství

 • od roku 2018
 • z malých neformálních setkání za účelem zdokonalení německého a českého jazyka vznikla  facebooková skupina čítající v současnosti téměř 4000 členů
 • pravidelná klubová posezení (Litvínov, Nejdek, Praha) a každý měsíc jednodenní či víkendové výlety (Most, České středohoří, Krušné hory, Praha, Vídeň, Marienberg, Teplice a další)
 • Nejdecké posezení: každou poslední středu v měsíci od 18 hod v restauraci U žáby
 • Kontakt: Helena Schiek tel.: 602 347 772, helena@dieguten.net

Klub seniorů v Nejdku

 • předsedkyně: Ing. Soňa Taušková
 • kontakt: 603 260 826

Kreativky z Krušnohoří

 • nám. Karla IV. 94
 • tel.: (+420) 721 817 268 (Jindra); (+420) 603 140 640 (Hana); (+420) 775 208 478 (Alena)
 • e-mail: kzknejdek@seznam.cz

Myslivecký spolek Nejdek - Suchá

 • předseda: Zdeněk Pospíšil
 • kontakt: Jungmannova 1393, Nejdek

Pionýrská skupina Nejdek

Spolek Sousedi, z.s.

 • spolek na ochranu životního prostředí, ochranu památek a kulturních hodnot na území katastru Tisová u Nejdku
 • kontakt: tisovaunejdku@seznam.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Nejdek

 • Předsedkyně: Ludmila Jandová
 • kontakt: 737 388 546

Včelařský spolek Nejdek

 • kontakt: zonejdek@vcelarstvi.cz
 • Včelaři v Nejdku působí někdy od počátku padesátých let, v současné době pod Českým svazem včelařů, z.s. základní organizace Nejdek. Spolek sdružuje 57 členů, kteří se starají o více jak 455 včelstev v Nejdku a okolí, především v obcích Černava, Děpoltovice, Nové Hamry, Pernink, Smolné Pece, Vysoká Pec. Jeho činnost není zaměřena pouze na včelaře, ale je otevřený všem zájemcům o včelaření, přírodu, využití včelích produktů, apod.

RC Zvoneček, z.s.