Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Dotazník

Z důvodu ztížených podmínek vyvolaných současnou krizovou situací v zemi připravuje město Nejdek pro místní podnikatele podporu formou bezplatného zveřejnění základních údajů o postkytované službě (provozovně) v Nejdeckých listech. Podmínkou účasti je provozovna na území města Nejdek. 

Přihlásit se můžete formou tohoto formuláře do 20. 4. 2021

V papírové podobě ho najdete od 10. 2. na poliklinice, v podatelně MěÚ a v Infocentru Nejdek. Vyplněný papírový formulář odevzdávejte do Infocentra Nejdek nebo do schránky na budově MěÚ Nejdek. 

Dotazník pro provozovatele obchodů a služeb s místem podnikání na území Nejdku

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět mínus dva