Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

RADA MĚSTA

Komise

Komise rady města jsou iniciativní a poradní orgány Rady města.
Rada města Nejdek má v současné době 5 komisí, jejichž předsedy jmenovala na své 2. schůzi a členy na 6. schůzi RM.

Jednací řád komisí Rady města ze dne 27. 5. 2015

Komise pro sport a zájmovou činnost města Nejdku

Předseda: Markéta Štěříková
Členové: Stanislav Newiak, Josef Nádeníček, Marcel Bystřický, Michal Soukup, Jan Vašek, Dana Schwarzová

Komise pro rozvoj města Nejdku

Předseda: Ing. Jitka Stoklasová
Členové: Martin Pichl, Václav Krajňák, Pavel Křížek, Zdeněk Plas, Jiří Vítek, Pavel Káčerek

Komise pro dopravu a bezpečnost města Nejdku

Předseda: Robert Haas
Členové: Stanislav Körber, Inez Čížková, Jozef Demčák ml., Karel Vít

Komise pro vzdělávání, rodinu a sociální záležitosti města Nejdku

Předseda: Jan Tóth
Členové: Marcela Marešová, Juliana Staňková, Roman Krása, Markéta Sedláčková, Adéla Bali, Květa Jačová

Komise pro kulturu a cestovní ruch města Nejdku

Předseda: Jarmila Janků
Členové: Karel Uzel, Lenka Žáčková, Helena Plasová, Radka Štěchová.