Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Etický kodex

Tajemník Městského úřadu v Nejdku vydal Etický kodex zaměstnanců města Nejdek, jehož účelem je:

  • podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců Města Nejdku
  • informovat veřejnost o chování, která je tím oprávněna od nich požadovat