Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEJDEK

Městský úřad v Nejdku

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

telefon: (+420) 353 240 111
fax: (+420) 353 825 152
e-mail: meu@nejdek.cz

ID datové schránky: b56bu3f

E-podatelna

Elektronicky podepsaná podání se odesílají na adresu: podani@nejdek.cz

Opatření proti šíření onemocnění COVID-19
V souvislosti s ukončením nouzového stavu a postupným rozvolňováním sdělujeme občanům a návštěvníkům, že počínaje dnem 12. dubna 2021 dochází ke změně otevření Městského úřadu. 

Změny otevření Městského úřadu (152.71 kB)

 

ÚŘEDNÍ DNY

Pondělí 7:30 - 17:00
Středa  7:30 -17:00 

Polední přestávka 11:30 - 12:00

V ostatních dnech je možné si úřední záležitosti vyřídit s úředníky po předchozí domluvě. Podatelna MěÚ je otevřena podle pracovní doby úřadu. 

PRACOVNÍ DOBA

Pondělí  7:30 - 11:30  12:00 - 17:00
Úterý      7:00 - 11:30  12:00 - 15:30
Středa    7:30 - 11:30  12:00 - 17:00
Čtvrtek   7:00 - 11:30  12:00 - 14:30
Pátek     7:00 - 11:30  12:00 - 14:30

Nadále upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při osobním kontaktu je nutné dodržet nařízené hygienické podmínky:

 • Při vstupu do budovy MěÚ provést desinfekci rukou
 • Používat ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, šála)
 • Dodržovat odstupy mezi osobami alespoň 2 metry
 • Dodržovat pokyny zaměstnance MěÚ ke vstupu do budovy (je nutné zabránit shlukování osob v budově úřadu)

Pokladna Městského úřadu je otevřena v pokladní hodiny:

Pondělí  7:30 - 11:15  12:00 - 16:45
Úterý      7:00 - 11:15  12:00 - 15:15
Středa    7:30 - 11:15  12:00 - 16:45
Čtvrtek   7:00 - 11:15  12:00 - 14:15
Pátek     7:00 - 11:15  12:00 - 14:15

Nadále však preferujeme veškeré platby buď platební kartou nebo převodem na účty:

Místní poplatky (odpady, psi apod.) a nájemné: 1421341/0100
Vodné a stočné, vývoz fekálu: 107-1461250277/0100)

Existence a působnost Městského úřadu (MěÚ) Nejdek je stanovena zákonem o obcích /zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)/.
MěÚ tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník MěÚ a zaměstnanci města zařazení do MěÚ.
Rada města může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti MěÚ odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do MěÚ.

MěÚ

 • v oblasti samostatné působnosti výkonu státní správy plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti
 • vykonává přenesenou působnost výkonu státní správy a rozhoduje o poskytování informací žadatelům podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zřizuje úřední desku na místě, které je veřejně přístupné po 24 hodin denně

V obcích s pověřeným obecním úřadem (jako v případě města Nejdku) se zřizuje funkce tajemníka obecního (městského) úřadu, který je zaměstnancem obce (města).

Starosta města jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka MěÚ (v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků). Bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka MěÚ neplatné.

Tajemník MěÚ

 • je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i v přenesené působnosti výkonu státní správy starostovi
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ
 • vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád MěÚ a další vnitřní směrnice MěÚ, nevydává-li je rada města
 • s hlasem poradním se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města
 • nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29
2
30
31 1 2 3 4
1
5 6

Mobilní rozhlas

logo Nejdecko

Zimní stadion Nejdek

Zimní stadion Nejdek