Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Místní poplatky

AKTUALITY

 

 

PROMINUTÍ POPLATKU ZA ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 • Městský úřad prominul všem, kdo mají v Nejdku kamennou provozovnu místní poplatek za umístění restauračních předzahrádek a reklamních zařízení na veřejné prostranství do 31. 12. 2021. Tímto rozhodnutím chce správce poplatku zmírnit negativní dopady u podnikatelů a obyvatel, vzniklých v souvislosti s nařízením nouzového stavu a uzavření některých provozoven vládou České republiky z důvodu pandemie SARS-Cov-2. Prominutí se nevztahuje na ohlašovací povinnost. Zábor veřejného prostranství je potřeba řádně ohlásit městskému úřadu.

Rozhodnutí o hromadném prominutí místního poplatku (139.75 kB)

 

V našem městě jsou zavedeny tyto místní poplatky:


Poplatek ze psů

Formuláře: (pozn. formuláře jsou po stažení vpisovatelné)

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Formuláře:

Poplatek z pobytu 

Formuláře:

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

Formuláře:

Povinnost ohlášení změn údajů u fyzických osob se nevztahuje na údaje, uvedené v tomto odkaze - ohlašovací povinnost. (14.6 kB) Jedná se pouze o údaje, které může správce poplatku získat automatizovaným způsobem. 

Místní poplatky lze hradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu v Nejdku, bezhotovostním převodem na účet města č. 1421341/0100, nebo poštovní poukázkou. Poplatník nebo plátce je povinen uvést, na který poplatek je platba určena – variabilní symbol, nebo jméno, příjmení a datum narození osoby za kterou poplatek hradí. Nesprávně označené platby nebudou přiřazeny a tím může dojít k případnému nedoplatku. Od 1.1.2022 již nelze hradit poplatek za odpad dohromady za celou domácnost nebo více poplatníků. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek hromadným předpisným seznamem dle §11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a poplatek může zvýšit jako sankční postih za pozdní úhradu.

Na koho se obrátit?

Správcem poplatků je Městský úřad v Nejdku, odbor ekonomický. Správa místních poplatků je výkonem státní správy a řídí se postupem dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád, v aktuálním znění.

Podání týkající se místních poplatků lze učinit písemně (tj. zasláním poštou), ústně do protokolu (tj. osobně u správce poplatku) nebo datovou zprávou, která je řádně podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo prostřednictvím datové schránky. Z podání musí být zřejmé kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.

Informace a kontakty:

Andrea JANČÍKOVÁ – referentka pro místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, užívání veřejného prostranství a místní poplatek z pobytu

Ester Krejčiříková - referentka pro místní poplatek ze psů

Elektronicky podepsaná podání se odesílají na adresu: podani@nejdek.cz
ID datové schránky b56bu3f
číšlo příjmového účtu správce poplatku je 1421341 banka 0100
IBAN CZ04 0100 0000 0000 0142 1341


Jana MACHÁČKOVÁ – pokladní

 • Tel: 353 240 128
 • Pokladní hodiny:

PO + ST  7:30 - 11:15 / 12:00 - 16:45
ÚT          7:00 - 11:15 / 12:00 - 15:15
ČT + PÁ  7:00 - 11:15 / 12:00 - 14:15

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích které jsou v našem městě zavedeny:

 

 • vyhláška č. 02/2021  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - účinná od 1.1.2022
 • vyhláška č. 08/2019  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 1.1.2020 - zrušena 
 • vyhláška č. 05/2019  o místním poplatku ze psů - účinná od 1.1.2020
 • vyhláška č. 07/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství + mapa určeného veřejného prostranství - účinná od 1.1.2020
 • vyhláška č. 01/2021  o místním poplatku z pobytu - účinná od 11.5.2021
 • vyhláška č. 06/2019  o místním poplatku z pobytu - účinná od 1.1.2020 a její novelizace vyhláška č. 02/2020 zrušena
 • vyhláška č. 01/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství- účinná od 5.4.2019 - zrušena
 • vyhláška č. 8 / 2017  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 1.1.2018 - zrušena
 • vyhláška č.2 / 2018 , kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8 /2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 7.3.2018 - zrušena
 • vyhláška č. 02/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8 / 2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 21.3.2019 - zrušena
 • vyhláška č. 7/2017  o místním poplatku ze psů účinná od 1.1.2018 - zrušena

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29
1
30
31 1 2 3 4
1
5 6

Mobilní rozhlas

logo Nejdecko

Zimní stadion Nejdek

Zimní stadion Nejdek