Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Odbory MěÚ

Organizační struktura pověřeného Městského úřadu (MěÚ) Nejdek je stanovena Organizačním řádem MěÚ Nejdek. Existence a působnost pověřeného obecního (městského) úřadu je stanovena zákonem o obcích - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

MěÚ Nejdek tvoří starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odborů, vedoucí oddělení a ostatní zaměstnanci zařazení do MěÚ Nejdek.

Rada města Nejdek schválila organizační strukturu MěÚ Nejdek s účinností od 1. 9. 2015 takto:

Úřad se organizačně člení na odbory: