Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Odbor ekonomický

Kompetence ekonomického odboru:

 • rozpočet
 • ekonomická činnost
 • účetnictví
 • pojištění
 • evidence majetku

Činnosti odboru:

 • zpracování rozpočtu města a průběžné sledování jeho plnění ve spolupráci s vedoucími odborů a oddělení MěÚ
 • zpracování daně z příjmu města, daně z přidané hodnoty (DPH), silniční daně,  daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a darovací daně ve stanovených termínech
 • evidenci veškerého majetku města (zařazování, vyřazování nebo přeřazování) a jeho kontrolu zajišťovanou každoroční inventarizací s vazbou na účetnictví města 
 • pojištění veškerého majetku města včetně zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a havarijní pojištění a likvidaci pojistných událostí
 • zpracování účetnictví hlavní a hospodářské činnosti města
 • evidenci, kontrolu správnosti (ve spolupráci s jednotlivými odpovědnými pracovníky), zpracování a proplácení všech dodavatelských faktur
 • vystavování odběratelských faktur
 • celé řízení týkající se správy daní a poplatků - místní poplatky (např. psi, odpady atd.), pokuty, správní poplatky 
 • kontrola zaplacení veškerých pohledávek, upomínání nezaplacených plateb a vymáhání až po soudní řízení
 • pokladní činnost - pokladna přijímá platby za vystavené faktury, nájemné za byt, nebytové prostory a pozemky, vyúčtování služeb, správní poplatky pokud nejsou zaplaceny přímo na místě úkonu (matrika, evidence obyvatel) a platby za všechny místní poplatky, které město Nejdek vybírá podle vyhlášky o místních poplatcích:
 • poplatek ze psů
 • poplatek z ubytovací kapacity
 • poplatek za užívání veřejného prostranství
 • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Upozornění!

V případě tíživé finanční situace je možno dostavit se na MěÚ a s příslušným pracovníkem sepsat dohodu o uznání dluhu a dohodu o splátkách. Tímto postupem se MěÚ snaží vyjít vstříc občanům a předcházet exekučním případně soudním řízením a tím i navyšování dluhu o úroky z prodlení a náklady soudního řízení.

JménoFunkceTelefon / E-mail
Alena Kynclovávedoucí odboru ekonomického353 240 115
778 775 329
a.kynclova@nejdek.cz
Karina Krejčiříkováhlavní účetní353 240 117
775 473 819
k.krejcirikova@nejdek.cz
Jiřina Vejlupkováfinanční účtárna353 240 117
j.vejlupkova@nejdek.cz
Ing. Michaela Šubrováevidence došlých faktur353 240 124
m.subrova@nejdek.cz
Ester Krejčiříkovávymáhání pohledávek, správa daní a poplatků353 240 118
e.krejcirikova@nejdek.cz
Andrea Jančíkováspráva místních poplatků353 240 118
a.jancikova@nejdek.cz
Jana Macháčkovápokladní353 240 128
j.machackova@nejdek.cz
Michaela Friedrichováadministrativní pracovnice, pojištění majetku města353 240 126
m.friedrichova@nejdek.cz
Pavlína Budkováevidence majetku353 240 124
p.budkova@nejdek.cz