Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Odbor sociálních věcí a školství

Činnosti odboru:

 • v oblasti školství plní úkoly zřizovatele škol a školských zařízení, vyplývající ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • v oblasti sociální práce na obci se zaměřuje na seniory a osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • v obou oblastech poskytuje základní poradenství

Školství

 1. metodické vedení příspěvkových organizací

 2. metodická pomoc při řešení záškoláctví

Sociální věci:

 1. péče o osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním

 2. poradenství v péči o osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby

 3. péče o osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům

 4. péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

 5. péče o osoby žijícím rizikovým životem

 6. poradenství a koordinační činnost v péči o oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí

 7. poradenství a koordinační činnost v péči o osoby, které ztratily přístřeší

 8. poradenství a koordinační činnost v péči o osoby nezaměstnané a osoby s materálními problémy

 9. péče o rodiny s dětmi

 10. poradenství a koordinační činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí

 11. vyřizování sociálních pohřbů

 12. agenda zvláštního příjemce důchodových dávek

 13. sociální šetření v součinnosti s jinými institucemi

Konkrétní informace z oblasti sociální práce: 

Informace z odboru

Linka bezpečí  Obavy z války na Ukrajině - Linka bezpečí (493.5 kB) 

 

 

SOS výživné 

 

JménoFunkceTelefon / E-mail
Ing. Soňa Tauškovávedoucí odboru; školství353 240 142
603 260 826
s.tauskova@nejdek.cz
Petra Špatnáreferent sociálních věcí: provoz služby SENIOR-EXPRES736 647 582
p.spatna@nejdek.cz
Šárka Bystřickásociální pracovnice: péče o seniory, opatrovnictví nesvéprávných, poradenství 353 240 147
s.bystricka@nejdek.cz
Dagmar Pospíšilová DiS.sociální pracovnice: péče o rodiny s dětmi, jednotlivci, poradenství353 240 146
733 107 964
d.pospisilova@nejdek.cz