Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Odbor vnitřních věcí

Činnost a kompetence odboru:

  • podatelna: evidence došlé a odeslané pošty, příjem žádostí od občanů, informace
  • matrika: sňatky, narození, úmrtí, změna příjmení, volby.
                   územní působnost Nejdek + obce Černava, Nové Hamry, Smolné Pece a Vysoká Pec
  • ověřování: ověřování podpislů opisů listin
  • evidence obyvatel: ohlášení ztrát a odcizení občanských průkazů, podávání žádostí na vystavení listiny o st. občanství ČR, přidělování čísel popisných a evidenčních novým budovám, rušení místa trvalého pobytu, přihlašování a změny trvalého pobytu, sčítání lidu, volby
  • stížnosti a přestupky: projednávání přestupků, příjem stížností od občanů, posudky na občany pro soudní řízení
  • archiv: archivování dokumentů MěÚ

Informace z odboru:

Prosíme rodiče nově narozených občánků přihlášených v Nejdku, kteří mají zájem účastnit se vítání občánků, aby nás kontaktovali na tel. 353 240 132, email: s.skorepova@nejdek.cz, nebo osobně na MěÚ v Nejdku, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky. Maminkám poté zašleme pozvánku na adresu trvalého bydliště nejpozději 2 týdny před konáním obřadu. Tato akce se koná jednou za 3-4 měsíce.

JménoFunkceTelefon / E-mail
Ing. Věra Ježkovávedoucí odboru vnitřních věcí353 240 134
v.jezkova@nejdek.cz
Pavel Vlčekstížnosti, přestupky, úřední deska353 240 139 
p.vlcek@nejdek.cz
Lucie Boháčkovápodatelna353 240 111
l.bohackova@nejdek.cz
Ivana Baxováspisový metodik353 240 130 
i.baxova@nejdek.cz
Daša Oberreiterováadministrativní pracovník353 240 133
d.oberreiterova@nejdek.cz
Bc. Šárka Skořepovámatrika, evidence obyvatel353 240 132
s.skorepova@nejdek.cz
Markéta Wendlerováarchiv353 240 163 
m.wendlerova@nejdek.cz