Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2014

V roce 2014 byly podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím celkem podány 3 žádosti.

Žádost o: Nahlédnutí do spisu ve věci řízení a odstranění terenních úprav a řízení o dodatečeném povolení terénních úprav " Terenní úpravy pozemku Vysoká Pec č. p. 185" ze dne 19. 9. 2013

Žádost o: Zaslání dokumentu dle přílohy ze dne 17. 2. 2014

Dotaz na: Smlouvu o nájmu části podniku mezi městem Nejdkem a společností AYIN s.r.o. ze dne 2. 3. 2014