Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2015

V roce 2015 byly podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím celkem podány 4 žádosti.

Žádost o: Zaslání roční zprávy auditora hospodaření společnosti AYiN, s.r.o. ze dne 16. 2. 2015

Dotaz na: Počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování výhernních hracích přístrojů ze dne 20. 5. 2015

Žádost o: Sdělení čísla jednacího k povolení provozu restauračního zařízení penzionu U Dvou divočáků ze dne 18. 8. 2015

Dotaz na: Využívání informačních systémů na MěÚ v Nejdku ze dne 1. 12. 2015

Dotaz na: Uzavření spolupráce se společnostmi NEWTON Media, a.s., Anopress IT, a.s. a Bisnode Česká republika a.s. ze dne 7. 12. 2015

 

Dotaz na: Investiční plány města Nejdku pro rok 2015 ze dne 7. 1. 2015