Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2017

V roce 2017 byly podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnuty tyto informace:

Dotaz na evidenci tzv. šikánózních žádostí o informace.

Žádost o zaslání rozhodnutí dodatečného povolení stavby na ppč. 129/1 v k.ú. Vysoká Štola.

Žádost o poskytnutí informací ohledně VZ S190/15 - Komunální a technické služby pro město Nejdek.

Dotaz na monitoring medií města Nejdku

Žádost o poskytnutí informace - Jakým způsobem jsou vymáhány daňové nedoplatky

Žádost o poskytnutí informace - Zajištění sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001Sb.

Žádost o poskytnutí informace - Jakým způsem se město Nejdek brání proti škodlivým ptákům

Žádost o poskytnutí informace - Jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu města Nejdku