Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2018

V roce 2018 byly podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnuty tyto informace:

Žádost o zaslání investičních plánů města Nejdekpro rok 2018

Dotaz na zajištění souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR. 

Dotaz na smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN pro město Nejdek na rok 2018 a uzavření smluv, které uzavřelo město Nejdek v průběhu roku 2017.

Žádost o poskytnutí imformace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Komunální a technické služby pro město Nejdek.

Žádost o poskytnutí informace ohledně zpřístupnění informací týkající se mapování nákladů na zajištění souladu s GDPR.

Žádost o poskytnutí informací týkající se činnosti města Nejdku

Žádost o poskytnutí informací ohledně zajištění odchytu, volně žijících, nalazených atp. psů a koček ve  městě Nejdku

Žádost o poskytnutí informací ve věci případného postoupení stížnosti