Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2019

V roce 2019 byly podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnuty tyto informace:

Žádost o vyhotovené podklady v listinné podobě na příští 5. planované ZM Nejdku

Žádost o poskytnutí informace ohledně využití služeb moderování, pořádání kulturních akcí, atp. 

Žádost o zaslání investičních plánů města Nejdekpro rok 2019

Žádost o zaslání informace ohledně možného projednání přestupku v umístění reklamního sdělení tzv. "visačka na kliku"

Žádost o zaslání kopie pojistné smlouvy předložené společností BDO Advisory s.r.o.

Žádost o poskytnutí informace na úřední osobu

Dotaz na podání nabídky ve smyslu veřejné zakázky

Dotaz na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Dotaz na odložené autovraky