Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2021

V roce 2021 byly podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnuty tyto informace:

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon)

Žádost o poskytnutí informací ohledně počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených naší obcí, počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených naší obcí, uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku, aj.