Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2022

V roce 2022 byly podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnuty tyto informace:

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) - období 01.10.2021 - 31.12.2021

Žádost o poskytnutí investičních plánů města/obce pro rok 2022, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města/obce z jiných veřejných rozpočtů

Žádost o poskytnutí informace , zda město Nejdek odebíralo v říjnu 2022na některém z městských /obecních majetků energie od některých uvedených společností uvedených v žádosti.

Žádost o poskytnutí informace, finanční náhrady, ke dni skončení smlouvy o nájmu části podniku mezi městem Nejdek a ČEZ Teplárenská.