Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2023

V roce 2023 byly podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnuty tyto informace:

Žádost o poskytnutí investičních plánů města/obce pro rok 2023, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2023 a budou financovány z rozpočtů města/obce z jiných veřejných rozpočtů

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) - období 01.10.2022 - 31.12.2022

Žádost o zaslání investičních plánů města Nejdek pro rok 2023, resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které se plánují uskutečnit v letech 2023-2024.

Žádost o sdělení, zda obec Nejdek (obecní úřad, stavební úřad) vydává rozhodnutí o osdtranění stavby (včetně sdělení informací o probíhajících řízení, ohlašení záměru aj.)

Žádost o poskytnutí informací ohledně bezúplatného a neomezeného odběru vody v k.ú. Nejdek

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) - období 01.11.2023 - 31.03.2023

Žádost o poskytnutí informace týkající se výběrového řízení na dodávku požárního přívěsu pro hašení požárů, financovaného z dotačního programu Ministerstva vnitra.

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) - období 01.04.2023 - 30.06.2023

Žádost o poskytnutí informací, týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) - období 01.07.2023 - 30.09.2023