Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2024

V roce 2024 byly podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnuty tyto informace:

Žádost o poskytnutí investičních plánů města/obce pro rok 2024, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2024 a budou financovány z rozpočtů města/obce z jiných veřejných rozpočtů

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) - období 01.10.2023 - 31.12.2023

  • Žádost Typ: PDF dokument, Velikost: 168.58 kB
  • Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 274.51 kB

Žádost o poskytnutí informací, týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

  • Žádost  Typ: PDF dokument, Velikost: 104.92 kB
  • Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 240.23 kB

Žádost o sdělení, zda obec Nejdek (obecní úřad, stavební úřad) vydává rozhodnutí o osdtranění stavby (včetně sdělení informací o probíhajících řízení, ohlašení záměru aj.)

  • Žádost Typ: PDF dokument, Velikost: 72.23 kB
  • Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 281.24 kB

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) - období 01.01.2024 - 31.03.2024

  • Žádost Typ: PDF dokument, Velikost: 168.55 kB
  • Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 276.38 kB