Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Karlova stezka II

logo EUlogo sn

logo Karlova stezkaMěsto Nejdek se stalo kooperačním partnerem projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky. Jedná se o projekt vybudování cyklostezky hrazený z fondu Evropské unie. Konkrétně jde o program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020.

Rozvoj cyklistiky je fenoménem posledních desítek let. Města se snaží vytvářet podmínky jak pro rozvoj cykloturistiky, tak pro možnost využívání kola, co by běžného dopravního prostředku. Cyklistika je i v České republice velmi oblíbená a v průzkumech veřejného mínění vychází jako nejoblíbenější volnočasová aktivita (30 % obyvatel uvedlo v průzkumech veřejného mínění kolo jako svůj nejoblíbenější rekreační sport). Velkou příležitostí je proto projekt tzv. Karlovy stezky, což je návrh na vytvoření mezinárodní trasy vedené z Karlových Varů přes Novou roli, Nejdek, Nové Hamry, Eibenstock, Aue až do německého Chemnitz. Tato trasa je již na mnoha místech zbudována a cílem je vytvořit trasu celou v kvalitě odpovídající mezinárodní cykloturistice tak, jak ji můžeme vidět na příkladu Cyklostezky Ohře nebo mnoha tras ve vyspělé Evropě.

Vzhledem k hustotě zalidnění na německé (saské) straně hranic je její význam pro rozvoj turistiky v oblasti Nejdku značný. Výhledově lze uvažovat s množstvím až stovek cykloturistů denně.

Trasa další etapy na české straně začíná na silnici z Nových Hamrů od Jelení, končí v Nové Roli na ulici Nádražní. Úsek směrem do Nejdku jde od lávky přes Rolavu nedaleko odbočky na Vysokou Pec a pokračuje podél Rolavy. Trasa je vedena v údolí Rolavy, kde jsou již v současnosti cesty. Dále se trasa dostává na stávající komunikace, a proto by nebylo třeba v tomto nutné provádět stavební úpravy. U panelových domů na sídlišti Rolavská je trasa vedena po stávajících ulicích, dále pak podél chodníku k poliklinice. Tímto propojením se trasa dostává do centra města podél nábřeží s napojením na ulici Karlovarskou. Toto území bylo projekčně řešeno v rámci studie Revitalizace nábřeží Rolavy a náměstí Karla IV. před kostelem sv. Martina. Úsek cyklotrasy po Karlovarské je krátký pouze 245 metrů, trasa odbočuje do areálu firmy Vlnap a pokračuje ke staré čistírně odpadních vod. Z tohoto místa se předpokládá novostavba smíšené stezky až k pozemku s fotovoltaickou elektrárnou, kde trasa odbočuje opět k řece Rolavě s napojením na stávající asfaltovou cestu s propojením nahoru na sídliště Okružní. Zbývající část úseku jde po komunikacích v části Suchá a končí u nové odbočky k čistírně odpadních vod.

Město Nejdek by mělo v následujících dvou letech nechat vypracovat tzv. Studii proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro další projektovou přípravu. Součástí této studie budou geodetické práce, geologická rešerže, dendrologický průzkum, publicita, inženýrská činnost pro mostní a dopravní stavby a elektrotechnická zařízení, odhad nákladů, řešení životní prostředí.

Realizaci předpokládáme také za podpory z některého z dostupných dotačních programů od roku 2018/2019.

Podrobnosti o Karlově stezce na http://www.karlsroute.eu/cz/home/