Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Činnosti a kompetence zajišťované odborem:

  • stavební úřad
  • životní prostředí

Stavební úřad

Výkonává agendu v přenesené působnosti státní správy na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona - územní řízení, povolení a ohlášení staveb, stavebních úprav, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, stavební řízení, povolení změn staveb před jejich dokončením, užívání staveb, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení, nezbytné úprav, údržba stavby, vyklizení stavby, stavební dozor, správní delikty, přestupky, stanoviska ke stavebním záměrům a k oddělovacím geometrickým plánům.

Rozsah působnosti: Správní obvod je vymezen správním územím města Nejdek a obcí Černava, Nové Hamry, Smolné Pece, Vysoká Pec

Životní prostředí

Výkon přenesené státní správy na úseku životního prostředí (povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, náhradní výsadby atd., ochrana ZPF, ovzduší a povrchových vod)
Údržba městské zeleně
Odpadové hospodářství
Rybářské lístky

Rozsah působnosti: Správní obvod je vymezen správním územím města Nejdek

Informace z odboru:

JménoFunkceTelefon / E-mail
Bc. Šárka Kočanovávedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí353 240 136
733 383 368
s.kocanova@nejdek.cz
Petr Satýnekstavební úřad, silniční správní úřad353 240 137
p.satynek@nejdek.cz
Bc. Václav Mesarošreferent stavebního úřadu353 240 141
v.mesaros@nejdek.cz