Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Podpořené projekty

Město Nejdek realizovalo a realizuje mnoho projektů investičního i neinvestičního charakteru. Níže naleznete přehlded, základní informace a publicitu projektů.

logo EU a NPO

Projekt Nejdek, MŠ Lipová – celková rekonstrukce – pavilon 1 je financován Evropskou unií

Datum: 8. 2. 2024

Předmětem projektu je celková rekonstrukce objektu, tzn. rekonstrukce všech inženýrských vnitřních rozvodů, sedlová střecha - krov ze sbíjených vazníků, zateplení stropu nad 2. NP a zateplení fasády, výměna všech oken a dveří, oprava všech povrchů atp.

logo MPO

Místní energetická koncepce

Datum: 8. 2. 2024

Název projektu: Město Nejdek - místní energetická koncepce
Reg. č. projektu: 3283000018
Příjemce dotace: Město Nejdek

logo Karlovarský kraj

Karlovarský kraj podpořil aktivity v kultuře a cestovním ruchu

Datum: 1. 6. 2023

Odbor kultury MěÚ Nejdek podal na letošní rok dvě žádosti o dotaci z programů Karlovarského kraje. Obě žádosti byly úspěšné.

logo Karlovarský kraj

Kruh přátel hudby v Nejdku je pravidelně podporován Karlovarským krajem

Datum: 24. 5. 2023

Kruh přátel hudby v Nejdku je jediným KPH v Karlovarském kraji s pravidelným programem.

logo Karlovarský kraj

Oslavy 120 let rozhledny Pajndl a informační materiály rozhledny Pajndl a města Nejdek

Datum: 24. 5. 2023

V roce 2016 získalo město Nejdek dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu a na podporu kulturních aktivit

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská

Datum: 24. 5. 2023

Rekonstrukce učebny fyziky, chemie a přírodních věd; dále učeben informatiky, pracovních činností a učebny cizích jazyků.

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV.

Datum: 24. 5. 2023

Rekonstrukce učeben přírodních věd (přírodopis, přírodověda, vlastivěda, zeměpis), informatiky a cizích jazyků.

Karlova stezka II

Datum: 24. 5. 2023

Město Nejdek se stalo kooperačním partnerem projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky.

Modernizace učeben ZŠ Nejdek, náměstí

Datum: 24. 5. 2023

Modernizace učeben cizích jazyků, pracovních dílen a učebny fyziky - chemie

Oranžový přechod Nadace ČEZ u kina

Datum: 24. 5. 2023

NADACE ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Oranžový přechod Nadace ČEZ u ZŠ náměstí

Datum: 24. 5. 2023

NADACE ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury

Datum: 24. 5. 2023

Projekt "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku" je realizován za podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu pro regionální rozvoj - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

logo EU a MŽP

Rekonstrukce Hasičské zbrojnice čp. 1203, SDH Nejdek - zateplení

Datum: 1. 2. 2022

Předmětem podpory je realizace energeticky úsporných opatření realizovaných na objektu hasičské zbrojnice SDH Nejdek.