Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Podpořené projekty

Město Nejdek realizovalo a realizuje mnoho projektů investičního i neinvestičního charakteru. Níže naleznete přehlded, základní informace a publicitu projektů.

eu

Modernizace VO ve Městě Nejdek

Datum: 28. 3. 2024

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

publicita

Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek

Datum: 14. 3. 2024

Výstupem projektu je modernizovaná stanice jednotky SDH Nejdek maximálně akceschopná v rámci systému IZS i za podmínek mimořádné události.

logo EU a NPO

Projekt Nejdek, MŠ Lipová – celková rekonstrukce – pavilon 1 je financován Evropskou unií

Datum: 8. 2. 2024

Předmětem projektu je celková rekonstrukce objektu, tzn. rekonstrukce všech inženýrských vnitřních rozvodů, sedlová střecha - krov ze sbíjených vazníků, zateplení stropu nad 2. NP a zateplení fasády, výměna všech oken a dveří, oprava všech povrchů atp.

logo MPO

Místní energetická koncepce

Datum: 8. 2. 2024

Název projektu: Město Nejdek - místní energetická koncepce
Reg. č. projektu: 3283000018
Příjemce dotace: Město Nejdek

logo Karlovarský kraj

Karlovarský kraj podpořil aktivity v kultuře a cestovním ruchu

Datum: 1. 6. 2023

Odbor kultury MěÚ Nejdek podal na letošní rok dvě žádosti o dotaci z programů Karlovarského kraje. Obě žádosti byly úspěšné.

logo Karlovarský kraj

Kruh přátel hudby v Nejdku je pravidelně podporován Karlovarským krajem

Datum: 24. 5. 2023

Kruh přátel hudby v Nejdku je jediným KPH v Karlovarském kraji s pravidelným programem.

logo Karlovarský kraj

Oslavy 120 let rozhledny Pajndl a informační materiály rozhledny Pajndl a města Nejdek

Datum: 24. 5. 2023

V roce 2016 získalo město Nejdek dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu a na podporu kulturních aktivit

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská

Datum: 24. 5. 2023

Rekonstrukce učebny fyziky, chemie a přírodních věd; dále učeben informatiky, pracovních činností a učebny cizích jazyků.

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV.

Datum: 24. 5. 2023

Rekonstrukce učeben přírodních věd (přírodopis, přírodověda, vlastivěda, zeměpis), informatiky a cizích jazyků.

Karlova stezka II

Datum: 24. 5. 2023

Město Nejdek se stalo kooperačním partnerem projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky.

Modernizace učeben ZŠ Nejdek, náměstí

Datum: 24. 5. 2023

Modernizace učeben cizích jazyků, pracovních dílen a učebny fyziky - chemie

Oranžový přechod Nadace ČEZ u kina

Datum: 24. 5. 2023

NADACE ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Oranžový přechod Nadace ČEZ u ZŠ náměstí

Datum: 24. 5. 2023

NADACE ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury

Datum: 24. 5. 2023

Projekt "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku" je realizován za podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu pro regionální rozvoj - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

logo EU a MŽP

Rekonstrukce Hasičské zbrojnice čp. 1203, SDH Nejdek - zateplení

Datum: 1. 2. 2022

Předmětem podpory je realizace energeticky úsporných opatření realizovaných na objektu hasičské zbrojnice SDH Nejdek.