Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Mobilní rozhlas na Nejdecku

Přinášíme další, aktuální informace o nové komunikační platformě Mobilní rozhlas, kterou společně s okolními obcemi startujeme, a to pod označením Nejdecko. Společně s námi chtějí s občany nejen své obce, ale s občany celého našeho mikroregionu komunikovat Děpoltovice, Nové Hamry, Vysoká Pec, Smolné Pece a Rájec/Černava. Díky unikátnímu propojení mohou mít všichni občané Nejdecka informace nejen z obce své, ale také z výše uvedených spolupracujících obcí.

Krátké shrnutí toho, co to Mobilní rozhlas je a jak vlastně funguje

Mobilní rozhlas ovládají administrátoři (zástupci úřadů jednotlivých obcí), kteří na základě aktuální potřeby sdělují formou SMS, hlasové zprávy, zprávy do mobilní aplikace, nebo e-mailem informace k danému tématu (krizové řízení, dopravní informace, informace o odstávkách, poruchách či o blokovém čištění, informace o konání kulturních, společenských nebo sportovních akcích apod.). Administrátoři sami vyberou tematický okruh, případně okruh relevantních, registrovaných uživatelů (například podle adresy bydliště), zvolí formu zprávy, napíšou tuto zprávu pod svým vlastním osobním profilem a odešlou ji. Vy jako registrovaní uživatelé ji obdržíte přesně takovou formou, kterou administrátor zvolil. Administrátor zároveň vidí úspěšnost rozeslání v jednoduché statistice, aby mohl vyhodnotit, s jakou efektivitou byla informace sdělena.

Vybraní administrátoři také mají možnost oslovit vás, registrované uživatele, formou ankety/minireferenda. V tomto případě obdržíte výzvu k účasti v anketě/minireferendu a budete se moci přímo podílet na rozhodování o věcech, majících variantní řešení.

Další důležitou funkcionalitou pro majitele chytrých mobilních telefonů je aplikace ZmapujTo. Tato aplikace vám umožňuje nahlásit negativní jev, který jste právě objevili (nefunkční lampa veřejného osvětlení, černá skládka, poškozený majetek města apod.). Jednoduše vyfotíte daný jev, na místě připojíte krátký popis a z onoho místa odešlete. Určený administrátor obdrží tuto fotohlášku a přebere tak váš podnět k dalšímu řešení. Stav řešení si budete moci ověřit u dané fotohlášky.

Velmi zajímavé jsou pocitové mapy, pomocí kterých můžete označit lokalitu, kde se necítíte v bezpečí, nebo naopak lokalitu, která je pro vás oázou klidu a líbí se vám. Pomocí označování takových lokalit získá úřad cenné informace o tom, kde má být zvýšena účast strážníků městské policie, nebo instalován prvek kamerového systému.

Jak se registrovat a stát se informovaným občanem?

Možnosti registrace jsou tři:

  1. Vyplněním a odevzdáním registračního formuláře (odevzdání na podatelně MěÚ Nejdek, nebo na OÚ jednotlivých obcí),
  2. Vyplněním registrace elektronicky na webových stránkách: www.nejdecko.mobilnirozhlas.cz ,
  3. Registrace v aplikaci v chytrých mobilních telefonech: „Mobilní rozhlas + ZmapujTo“, nebo „Zlepšeme Česko + Mobilní rozhlas“.

Proto, aby bylo možné sdělované informace co nejpřesněji zacílit, je nutné, aby registrace obsahovala všechny důležité informace o registrujícím se členovi. V žádném případě není obava o únik osobních informací na místě. Nakládání s informacemi podléhá přísným pravidlům a vše je s ohledem na ochranu osobních dat zcela zajištěné. Prosíme tedy všechny, kteří se budou chtít registrovat, aby registraci provedli s kompletním uvedením všech údajů požadovaných registračním formulářem, tedy: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, místo bydliště, datum narození, pohlaví.

Všechny tyto údaje jsou pro správné zacílení zasílaných informací důležité (například bydliště k informování obyvatel ulice Jiráskova o plánovaném blokovém čištění nebo nenadálém uzavření ulice z důvodu výkopových prací).

Buďte u toho s námi! Jen s vámi to má smysl.  

 Zdeněk Plas, člen Rady města a Zastupitelstva města Nejdek