Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Český červený kříž

ČČK - Místní skupina Nejdeklogo
Lékárna U Zlatého lva
náměstí Karla IV. 244
362 21 Nejdek
telefon: (+420) 353 825 366
e-mail: ccknejdek@seznam.cz

Poznejte nás blíž, vždyť jsme tu přeci pro Vás

Český červený kříž je organizace, která pomáhá lidem v nouzi, učí druhé, aby uměli poskytnout pomoc, a stává se nezbytným pomocníkem při různých katastrofách, ať přírodních či zaviněných lidským počínáním. Je tu pro vás více jak sto let. Je to organizace, která je politicky nestranná a nezná náboženské či etnické bariéry.

Proto je s podivem, kolik lidí ještě dnes stále tuto organizaci spojuje s bývalým režimem. Tím se jí nedostává takové pozornosti a pomoci, kterou by si jistě zasloužila. Naše činnost není jen o tom učit se první pomoc a poskytnout ji, když je třeba – což tak časté zrovna není, ale i o práci s mládeží, s dětmi, pořádání různých poučných besed, výletů a pobytů v přírodě.

Máme plno plánů – založit mládež ČČK v Nejdku, pořádat poznávací výlety, rozšířit besedy, zúčastnit se ozdravných pobytů v přírodě. Nemáme jediné – dostatek členů, kteří by byli ochotni nám s tím vším pomoci ve svém volném čase a to „jen“ za odměnu hřejivého pocitu z dobré věci.

Pokud byste se chtěli o nás dovědět více, sledujte tuto část nejdeckého internetového portálu. Jakékoliv dotazy vám zodpovíme na e-mailu: ccknejdek@seznam.cz

Za jakoukoliv podporu a pomoc předem děkujeme.

Za Místní skupinu ČČK Nejdek
PharmDr. Eliška Fejksová

Naše akce, besedy a přednášky

 • výuka neodkladné první pomoci
 • každoroční pořádání pochoďáčku ČČK se Svazem záchranných brigád kynologů s ukázkou improvizované první pomoci v terénu za pomoci psa záchranáře
 • spolupráce s Dětským světem při pořádání Svatomartinské pouti,  Indiánského dne a Putování za pečenou bramborou
 • pořádání různých přednášek např. Jak se zachovat a jak postupovat při různých katastrofách ve spolupráci s civilní ochranou Karlovy Vary a Sborem dobrovolných hasičů
 • besedy na různá témata týkající se ohrožení lidského zdraví (naposledy pro Městskou knihovnu Nejdek beseda na téma Drogy tak trochu jinak)
 • přátelská posezení s ČČK a sblížení s naší činností ve městě
 • účast na různých soutěžích, jako rozhodčí (Soutěž hlídek mladých zdravotníků, dopravní soutěž Besip pro malé cyklisty)

Co chystáme

 • po prázdninách tradiční pochoďáček ČČK a Svazu záchranných brigád kynologů s ukázkou improvizované první pomoci v terénu za pomoci psa záchranáře včetně opékání vuřtů a různých soutěží
 • posezení s naší místní skupinou tentokrát na téma Jak nám pomoci, abychom mohli pomáhat
 • spoluúčast na Svatomartinské pouti
 • na příští rok beseda opět pro Městskou knihovnu tentokrát na téma Dopady moderního trendu hubnutí (bulimie a anorexie) určená zejména pro dívky

DOKUMENTY