Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská

Logo IROP a MMRProjekt MODERNIZACE UČEBEN V BUDOVĚ ZŠ NEJDEK, KARLOVARSKÁ P.O. je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0017541

Celková výše podpory z EU: 7 647 942,15 Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce čtyř učeben ZŠ Nejdek, Karlovarská – učebny fyziky, chemie a přírodních věd; informatiky, pracovních činností a učebny cizích jazyků. V rámci projektu budou provedeny stavebně technické úpravy učeben a bude pořízeno nové vybavení. Dále bude pořízen server pro zálohování dat. Bezbariérovost bude řešena pomocí schodišťových ramp.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodních věd a informatiky za pomoci moderního vybavení a jeho aplikace do výuky. To bude zajištěno skrze vybavení učebny fyziky, chemie a přírodních věd; informatiky a učebny cizích jazyků. Díky nové dostupné infrastruktuře na základní škole zajistí město Nejdek rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností pro celoživotní učení všem žákům 2. stupně ZŠ Nejdek. Tak bude žákům značně usnadněna reálná uplatnitelnost na trhu práce.