Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Slavnostní otevření Oranžového přechodu

logoMěsto Nejdek slavnostně otevřelo svůj první „oranžový“ přechod pro chodce.
Dne 5. 9. 2017 v dopoledních hodinách byla za účasti starosty města Nejdku Ing. Lubomíra Vítka, zástupkyně Nadace ČEZ mluvčí Skupiny ČEZ pro západní Čechy a regionální manažerky komunikace Mgr. Michaely Jirovcové a několika dětí z Mateřské školy Nejdek, Závodu míru, p. o., přestřižena stuha s oranžovým logem Nadace ČEZ a slavnostně otevřen přechod pro chodce na náměstí Karla IV. v Nejdku.

Starosta města osobně poděkoval zástupkyni Nadace ČEZ za nadační příspěvek, poskytnutý v grantovém řízení Oranžový přechod, ve výši 120 tis. Kč, který Nadace ČEZ poskytla městu Nejdek na instalaci dvou nových „oranžových“ sloupů speciálního veřejného osvětlení s výrazným nasvětlením tohoto přechodu pro chodce a na nové výrazné vodorovné dopravní značení upozorňující řidiče již z dálky na blížící se přechod.

Jako první po slavnostním otevření přešla přes přechod zástupkyně Nadace ČEZ Mgr. Michaela Jirovcová a vzápětí, společně se starostou města Ing. Lubomírem Vítkem, měly mezi prvními možnost po nově otevřeném přechodu přejít právě děti z MŠ, Závodu míru se svou paní učitelkou.

Podíl města Nejdek na realizaci této investiční akce, nad rámec výše uvedeného nadačního příspěvku, byl ve výši bezmála 20,5 tis. Kč. Zhotovitelem stavebních prací byla společnost Werner Hüttner – Sdružení Hüttner z Nejdku a kompletní projektovou dokumentaci dodala projekční společnost z Karlových Varů Inplan CZ za cenu 26,62 tis. Kč.

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Úsek komunikace, na kterém byl přechod pro chodce se speciálním osvětlením v našem městě zrealizován, je využíván k přechodu přes frekventovanou komunikaci a je velmi nebezpečný zejména z důvodu zvýšeného provozu kamionové dopravy do průmyslových podniků. Hojně jej využívají především děti navštěvující 1. i 2. stupeň nedaleké Základní školy na náměstí Karla IV. v Nejdku, ale i občané trvale žijící nebo jen navštěvující město Nejdek.

Věříme, že takto zvýrazněným přechodem pro chodce dojde ke zvýšení bezpečnosti všech přecházejících chodců.

Alena Volná, referent OISM

Slavnostní otevření přechodu slavnostní otevření po realizaci po realizaci