Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Povolení zvláštního užívání komunikace

Kde to vyřídíte:
Městský úřad Nejdek - odbor stavebního úřadu a životního prostředí

náměstí Karla IV. 238
362 21 Nejdek

Petr Satýnek
tel.: 353 240 137
email: p.satynek@nejdek.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 - 11:30 a 12:00 - 17:00

Co k tomu potřebujete:

  • Stanovení dopravního značení odsouhlaseného DI Policie ČR
  • Situace s dopravním řešením
  • Stanovení přechodné úravy provozu na pozemní komunikaci odborem dopravy MMKV
  • Souhlas vlastníka komunikace

Formuláře: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace