Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Správa pozemků

Prodej, směna, pronájem, pacht, výpůjčka pozemků a věcná břemena

Kde to vyřídíte:
Městský úřad Nejdek - odbor investic a správy majetku města
náměstí Karla IV. 241, 362 21 Nejdek

Veronika Poláková
budova kina, levý vchod, 2. patro
tel.: 353 240 162
email: v.polakova@nejdek.cz 

Xenie Heichlová
budova kina, levý vchod, 2. patro
tel.: 353 240 148
email: x.heichlova@nejdek.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 -11:30 a 12:00 -17:00, ostatní dny po domluvě

Co zde vyřídíte: prodej, směna, pronájem, zemědělský pacht, výpůjčka, zřízení věcného břemene, právo provést stavbu, vstupy na pozemek atd.

Odkaz na nahlížení do katastru nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/