Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Úmrtí

Kde to vyřídíte:
Městský úřad Nejdek - odbor vnitřních věcí, matrika,
kancelář č. 28 v přízemí budovy
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Ing. Věra Ježková
tel.: 353 240 134
email: v.jezkova@nejdek.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 až 11:30 a 12:00 až 17:00

Co k tomu potřebujete:

  • doklad totožnosti fyzické osoby, která úmrtí na matrice vyřizuje (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici
  • matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list) – pokud je má oprávněná osoba k dispozici
  • matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému (nevztahuje se na manžela / partnera)
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li úmrtí zplnomocněný zástupce.

Formuláře: Formuláře nejsou stanoveny

Podrobné informace k vyřízení úmrtí Typ: PDF dokument, Velikost: 192.71 kB