Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Zvláštní matrika

NAROZENÍ, UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, VSTUP DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ A ÚMRTÍ STÁTNÍCH OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY V CIZINĚ

Kde to vyřídíte:

Městský úřad Nejdek – odbor vnitřních věcí, matrika
kancelář č. 28 v přízemí budovy
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Ing. Věra Ježková
tel.: 353 240 134
email: v.jezkova@nejdek.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 7:30 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin

Co k tomu potřebujete:

  • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, vstupu do registrovaného partnerství nebo úmrtí občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR)
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčením o státním občanství, které není starší 1 roku, listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku
  • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady – například pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list manžela / partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR).

Formuláře: Formuláře zápisů jsou k dispozici na příslušném pracovišti.

Podrobné informace ke zvláštní matrice - narození, uzavření manželství, vstup do registrovaného partnerství a úmrtí státní občanů České republiky v cizině Typ: PDF dokument, Velikost: 200.12 kB